Ujeździec

Strona główna O Paczkowie Nasze sołectwa Ujeździec

Miejscowość Ujeździec jest wsią położoną w odległości 5 km od Paczkowa. To stara wieś owalnicowa wzmiankowana w 1291 r. w jednym dokumencie jako Geseze, a potem w 1292 jako Syeszez proce Paczcow, w końcu w 1296 - jako Vyeszez.

Na południowy wschód od wsi, na polach nad rzeką Raczyną, kiedyś można było odnaleźć ślady średniowiecznego grodziska.
Ujeździec od 1657 r. był główną siedzibą jednej z dwóch linii śląskich Jerinów, pochodzących ze Szwabii. Druga linia rezydowała w niedalekich Siestrzechowicach. Jeszcze wcześniej, bo w drugiej połowie Xvi w. Achilles z czeskiego rodu Baworów był właścicielem majątku Ujeździec. Na przełomie XVI i XVII w. Wolfgang von Bibritsch (zm.1609) wzmiankowany był jako posiadacz Ujeźdźca, Mikolovic i Kolnovic koło Głuchołaz. Założyciel linii z Ujeźdźca Konstanty Magnus von Jerin, kupił miejscowość od von Freund , wdowy po Fryderyku von Brand. W 1921 r. majątek Ujeździec wraz z posiadłością w Starym Paczkowie (od 1837) był własnością Konstantyna von Jerin- starosty powiatu nyskiego.

W Ujeźdźcu znajduje się neoklasycystyczny kościół pw. św. Katarzyny, wybudowany w latach 1834-1836. W parku stoi późnorenesansowy dwór z 1595 r, gruntownie przebudowany w pierwszej połowie XIX wieku, a następnie w 1877 roku, w stylu neoklasycystycznym, będący ważnym miejscem dla Biskupstwa Wrocławskiego. W roku 1706 w prywatnym domu nauczyciela powstaje szkoła, przeniesiona w roku 1898 do właściwego budynku.

We wsi działają: Samorząd Mieszkańców, jednostka Ochotniczej Straży  Pożarnej współpracująca z jednostką Straży Pożarnej z Republiki czeskiej w Kobyli, dziewczęca młodzieżowa sekcja OSP, Koło Gospodyń Wiejskich, Ludowy Zespół Sportowy- drużyna piłki nożnej wraz z drużyną młodzieżową, filia biblioteki w mieszkaniu prywatnym, Przedszkole Publiczne oraz parafialny CARITAS. 

OtwĂłrz