Polityka prorodzinna

Strona gwna Dla Mieszkacw Polityka prorodzinna

Oprcz funkcjonujcej ju Opolskiej Karty Rodziny i Seniora rodziny bd miay teraz wsparcie rwnie poprzez Kart Duej Rodziny (zasig oglnopolski). Przypomnijmy, e w tej karcie (KDR) rodziny wielodzietne to te, w ktrych na utrzymaniu jest co najmniej troje dzieci.

więcej »

Gmina Paczkw przystpia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora, ktry realizowany jest we wsppracy z  Wojewdztwem Opolskim.  Kady przedsibiorca z terenu wojewdztwa opolskiego, moe podj wspprac w ramach w/w programu.

więcej »

Projekt Opolskiej Karty Rodziny i Seniora umoliwia zniki w instytucjach wojewdzkich i gminnych oraz ulgi oferowane przez firmy.

więcej »

Otwórz