Zmiany w zasiłkach rodzinnych

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Zmiany w zasiłkach rodzinnych

Zmiany w zasiłkach rodzinnych dotyczą osób, które nie mają obecnie prawa do świadczeń z powodu przekroczenia progu dochodowego.

Od 1 stycznia 2016 roku zacznie obowiązywać nowa zasada przyznawania zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu: urodzenia dziecka, samotnego wychowywania dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania.

W przypadku gdy rodzina przekroczy próg dochodowy (674 zł na osobę w rodzinie lub 764 zł dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem) świadczenia będą stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodu. Za każde przekroczenie progu o 1 zł, łączna kwota świadczeń przysługujących rodzinie będzie pomniejszana o 1 zł.

Z zastosowaniem zasady ?złotówka za złotówkę? świadczenia będą wypłacone w wysokości różnicy między przysługującą kwotą świadczeń rodzinnych, tzw. ?łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami?, a wysokością dochodu przekraczającego kryterium dochodowe.

Świadczenia zostaną wypłacone, gdy kwota do wypłaty po zastosowaniu mechanizmu ?złotówka za złotówkę? nie będzie niższa niż 20 zł.

Zmiany obejmą też rodziny, które nie mają obecnie prawa do świadczeń z powodu przekroczenia progu dochodowego. Wystarczy, że ponownie wystąpią z wnioskiem o wsparcie.
 

OtwĂłrz