Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 
Burmistrz Gminy Paczków informuje, o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

Sprzedaż bezprzetargowa na rzecz najemcy:
1) Lokal mieszkalny nr 1 położony w Paczkowie przy ul. Rynek 22-23,
2) Lokal mieszkalny nr 1 położony w Paczkowie przy ul. Rynek 9,
3) Lokal mieszkalny nr 2 położony w Paczkowie przy ul. Młyńskiej 5.


UWAGA: ustala się 6-cio tygodniowy termin (licząc od daty wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Wykazy z rozszerzoną informacją wywieszone są na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Paczkowie oraz umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej ? www.paczkow.bip.net.pl.

 

OtwĂłrz