Zakończenie projektu Bliżej siebie- aktywizacja społeczna osób z zaburzeniami psychicznymi i ich najbliższego otoczenia z terenu Gminy Paczków 2015 r

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Zakończenie projektu Bliżej siebie- aktywizacja społeczna osób z zaburzeniami psychicznymi i ich najbliższego otoczenia z terenu Gminy Paczków 2015 r

30 listopada 2015 r. w Muzeum Gazownictwa odbyła się konferencja podsumowująca i zarazem kończąca projekt ?Bliżej siebie- aktywizacja społeczna osób z zaburzeniami psychicznymi i ich najbliższego otoczenia z terenu Gminy Paczków 2015 r.?

Realizatorem projektu i organizatorem konferencji był Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie.Projekt był finansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz ze środków Gminy, kierowany  do 12 uczestników borykających się z problemami natury psychicznej oraz ich opiekunów.

Podczas konferencji prowadzonej przez - kierownika OPS Ewę Pawlinów przedstawiony został przebieg oraz efekty realizacji projektu- wyjazdy integracyjnych, wycieczki oraz zajęć warsztatowych w formie prezentacji multimedialnej. Uczestnicy projektu otrzymali niespodzianki w formie upominków.             
           
Wydarzenie zostało uświetnione częścią artystyczną przygotowaną przez Stowarzyszenie Młodych Gminy Paczków "Alterna". W konferencji wzięli udział uczestnicy projektu wraz z opiekunami, Burmistrz Gminy Paczków, przedstawiciele Rady Miejskiej, Stowarzyszenia ?Więź?, Ośrodka Kultury i Rekreacji w Paczkowie, Muzeum Gazownictwa oraz Stowarzyszenia Młodych Gminy Paczków "Alterna", a także terapeuci biorący udział w realizacji projektu oraz pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej.

Uczestnicy projektu byli bardzo zadowoleni i przejęci całym przedsięwzięciem oraz wyrażali chęć wzięcia udziału w kolejnym takim projekcie. Nad całością organizacji czuwał koordynator projektu Pani Dorota Kelman.
 

OtwĂłrz