Świadczenie rodzicielskie już od stycznia

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Świadczenie rodzicielskie już od stycznia

1 tys. zł miesięcznie przez rok, od 2016 roku, będą mogły otrzymać rodziny, którym urodzi się dziecko, a które do tej pory nie mogły skorzystać z urlopu rodzicielskiego lub macierzyńskiego.

Jak to wygląda dziś?
Obecnie do zasiłku macierzyńskiego uprawnieni są rodzice będący pracownikami, a także osoby niebędące pracownikami, jednak podlegające ubezpieczeniu chorobowemu.

Kto będzie mógł skorzystać ze świadczenia/Komu będzie przysługiwało świadczenie?
Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać rodzicom, którzy nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego.

Z nowego świadczenia będą mogli skorzystać:
?    studenci,
?    osoby bezrobotne (niezależnie czy są zarejestrowane w Urzędzie Pracy czy nie),
?    osoby pracujące na umowach cywilno-prawnych. 

O przyznanie świadczenia będą mogły również ubiegać się osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą jeżeli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego.

Skorzystają z niego również rodzice, których dziecko urodzi się przed 1 stycznia 2016 r., a którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego ? w takim przypadku, świadczenie rodzicielskie będzie im przysługiwało od 1 stycznia 2016 r. do ukończenia przez dziecko 1 roku życia (odpowiednio dłużej w przypadku wieloraczków).
 
Ile będzie wynosiło świadczenie?
Świadczenie będzie wynosiło 1 tys. zł miesięcznie na rękę.

Na jakich zasadach będzie przyznawane świadczenie?
Nowe świadczenie będzie przyznawane niezależnie od dochodu rodziny i będzie można je pobierać przez rok  (52 tygodnie) w przypadku urodzenia bądź przyjęcia na wychowanie jednego dziecka przez 65 tygodni w przypadku dwójki dzieci, 67 tygodni - trójki, 69 tygodni - czwórki, a przy piątce i więcej - 71 tygodni.

Co będzie przysługiwało osobie uprawnionej do świadczenia rodzicielskiego będzie?
?    w tym samym czasie jedno świadczenie rodzicielskie bez względu na liczbę wychowywanych dzieci;
?    jedno świadczenie rodzicielskie w związku z wychowywaniem tego samego dziecka.
 
Ważne:
?    jeżeli rodzina przyjmie dziecko na wychowanie świadczenie będzie przysługiwało do ukończenia przez dziecko 7 lat. W momencie kiedy dziecko będzie miało odroczony obowiązek szkolny, nie dłużej niż do ukończenia 10. roku życia
 
Kto nie skorzysta ze świadczenia?
?    osoby otrzymujące zasiłek macierzyński nie będą mogły skorzystać ze świadczenia rodzicielskiego;
?    w momencie, gdy jeden rodzic otrzymuje zasiłek macierzyński, drugi rodzic nie będzie mógł skorzystać ze świadczenia rodzicielskiego;
?    nowy zasiłek nie będzie przysługiwał również osobom, które korzystają z tego typu świadczeń - z tytułu urodzeniu dziecka w innych systemach niż powszechny system ubezpieczeniowy (np. funkcjonariusze służb mundurowych).

Kiedy zgłosić się po świadczenie?
Rodzic po świadczenie będzie mógł się zgłosić w ciągu 3 miesięcy od porodu. Jeżeli zrobi to w późniejszym terminie, świadczenie będzie mu przysługiwało od momentu złożenia wniosku.

Gdzie będzie można składać wnioski o przyznanie świadczenia?
W gminnych instytucjach realizujących świadczenia rodzinnie oraz przez internet. W przypadku Gminy Paczków w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Paczkowie (ul. Wojska Polskiego 32).

Ważne dla osób uprawnionych do zasiłku macierzyńskiego:
Od 1 stycznia 2016 r. minimalna wysokość netto świadczeń z tytułu zasiłku macierzyńskiego nie będzie mogła być niższa niż wysokość świadczenia rodzicielskiego, tj. 1000 zł. miesięcznie.

Od kiedy będzie przysługiwać nowe świadczenie?
Nowe świadczenie będzie obowiązywać od 2016 r.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Paczkowie (ul. Wojskiego Polskiego 32), tel. fax (77) 435 49 39. Przypominamy, że WSS działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

Informacja: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

OtwĂłrz