Działania ratownicze nad Zalewem Paczkowskim

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Działania ratownicze nad Zalewem Paczkowskim

17 października rozpoczął się dźwiękami syren i widokiem kilkunastu przejeżdżających samochodów pożarniczych w kierunku Kamieńca Ząbkowickiego. Okazało się, że jadące wozy strażackie, podążały nad Zalew Paczkowski.

Na szczęście, przy tamie zbiornika wodnego Topola przeprowadzone zostały tylko ćwiczenia w zakresie działań podczas powodzi oraz ratownictwa wodnego. W ćwiczeniach doskonalących jednostki ochrony przeciwpożarowej powiatu nyskiego udział wzięło ok. 100 strażaków, między innymi z Nysy, Paczkowa, Wrocławia, czy Czech, a także nurkowie oraz sekcja wysokogórska Straży Pożarnej.

Organizatorem wydarzenia było Starostwo Powiatowe w Nysie oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nysie. Jako widzowie udział w pozoracji wzięli także studenci kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. Nyskich żaków godnie reprezentowali członkowie Koła Naukowego Studencki Patrol oraz Koła Naukowego Bezpieczeństwa Wewnętrznego „BWN”, a także Jednostka Strzelecka 3053.

Ćwiczenia były podzielone na dwa etapy. Pierwszy epizod obejmował ewakuację ludzi, którzy pozostali na terenie „odciętym” przez wody powodziowe. Jednostki podjęły działania ewakuacyjne, jednak okazało się, że jedna osoba znajduje się w wodzie. Z uwagi na rwący nurt nie jest w stanie wydostać się. Opisana sytuacja była tylko ćwiczeniem, zapewniamy, że wszyscy ewakuowani trafili na brzeg. W dalszej kolejności odbył się pokaz udzielania pierwszej pomocy oraz poszukiwanie osób pod wodą przez grupę ratownictwa wodno-nurkowego.

W pokazie użyto również nowoczesnego sonaru  (prezentacja KM PSP Wrocław) oraz ROV (pojazd podwodny). W ćwiczeniach brali udział strażacy ze strony czeskiej, którzy zaprezentowali kontener chemiczny HZS UO Jesenik podczas ćwiczenia dot. zgłoszenia wycieku oleju z turbiny elektrowni wodnej. Drugi etap obejmował symulację na tamie zbiornika Topola, poprzez podniesienie korony wałów przeciwpowodziowych, zabezpieczenie przebić hydraulicznych oraz przepompowanie dużych ilości wody (usunięcie skutków powodzi).

Celem ćwiczeń było doskonalenie organizacji działań ratowniczych podczas powodzi, w tym działań na akwenach. Zadania pozwoliły wypracować właściwe współdziałanie pomiędzy Państwową Strażą Pożarną, a jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych. Jak również sprawdzenie i obsługa sprzętu przeciwpowodziowego, zakupionego przez Starostwo Powiatowe oraz współpraca z jednostkami straży pożarnej Republiki Czeskiej.

"Kozielno 2013" , bo pod takim kryptonimem odbywały się 17 października br. ćwiczenia strażackie, trwały pięć godzin i były profesjonalną prezentacją działań w sytuacji zagrożenia powodzią. Ćwiczenia takie są niezwykle cenne z punktu widzenia gotowości operacyjnej poszczególnych jednostek, jak również wielu założeń prowadzących do użycia sprzętu do różnych zadań. Pokazują też konieczność współdziałania zastępów wykonujących przyjęte założenia. Są elementem doskonalenia umiejętności strażackich. Wszystko odbywało się pod czujnym okiem funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Nysie, którzy dokonali podsumowującej zbiórki wraz z omówieniem szczegółów działań oraz przekazali cenne uwagi dotyczące przebiegu ćwiczeń.

Poniżej film, autorstwa strażaków z Jeseníka, prezentujący ćwiczenia.

 
Otwórz