Budowa kanalizacji - rozkopana ulica Staszica

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Budowa kanalizacji - rozkopana ulica Staszica

W Paczkowie na ulicy Staszica kierowcy napotykają obecnie spore utrudnienia w ruchu. Trwają tam prace przy największej w ostatnich latach inwestycji Gminy Paczków - modernizacji i rozbudowie paczkowskiej kanalizacji.

Aktualnie realizacja trwa w pobliżu ścisłego centrum Paczkowa - na ulicy Staszica i w okolicach jej skrzyżowania z ulicą Pocztową. Prowadzone prace są teraz dość uciążliwe dla mieszkańców i turystów. Na kilkudziesięciu metrach jeden pas ulicy Staszica jest wyłączony z ruchu (zdjęcie nr 1), ponieważ trwają tam roboty ziemne przy instalacji nowego kolektora sanitarnego. Montowany rurociąg zagwarantuje większą przepustowość (wcześniej kolektor mierzył ø300, teraz będzie zastąpiony elementami ø500). Tymczasem przy moście na ulicy Pocztowej montowany jest przepust pod korytem rzeki Biała Woda. Stan realizacji inwestycji w tym sektorze miasta szacuje się na ok. 50%. Kierowców prosimy o szczególną ostrożność, rozwagę i wyrozumiałość. 

Utrudnienia w ruchu napotkać można też na ulicy Młyńskiej, początku ulicy Staszica oraz przy wjeździe w ulicę Emilii Plater. Poszczególne fragmenty tych dróg są już co prawda utwardzone i udostępnione do ruchu samochodowego, jednak wciąż brakuje tam nawierzchni asfaltowej. Nie brakuje też przewężeń i rozstawionych maszyn budowlanych. Apelujemy do kierowców o zachowanie w tych miejscach ostrożności. Konieczne jest zwłaszcza dostosowanie prędkości do panujących tam warunków drogowych - przy szybszej jeździe elementy rozsypanego tłucznia mogą niebezpiecznie odpryskiwać spod kół. Jesienią wykonawca przystąpi do całkowitego odtworzenia nawierzchni asfaltowych wspomnianych ulic, jednak do czasu wszyscy mieszkańcy Paczkowa muszą uzbroić się w cierpliwość. 

Sfinalizowana jest już budowa kanalizacji przy ulicy 3 Maja i przy ulicy Kościuszki - teren ten został podłączony do systemu kanalizacyjnego przy ul. Pocztowej. Pozostały odcinek ulicy Kościuszki został wpięty do przepompowni, która poprowadzi ścieki do rurociągów przy ulicy Daszyńskiego. Odtwarzane nawierzchnie asfaltowe są już także prawie gotowe (zdjęcie nr 2), dlatego etap związany z realizacją inwestycji w tym rejonie miasta dobiega już końca. Zakończono również prace na terenie osiedla domków jednorodzinnych w południowo-zachodniej części Paczkowa (ulica Akacjowa, Bartosza, Klonowa, Kwiatowa, Ogrodowa, Różana, Słoneczna, Widokowa, Wiśniowa). Rurociągi są zamontowane, a zniszczone nawierzchnie dróg w pełni odbudowane. 

Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych zobowiązuje miasta takie jak Paczków do pełnego skanalizowania aglomeracji przed końcem 2015 roku. Duży krok w tym kierunku uda się zrobić już w ciągu najbliższych miesięcy. Prace przy inwestycji ruszyły jesienią 2009 i potrwają do końca 2010 roku. Wkrótce miasto Paczków będzie skanalizowane na poziomie ok. 96%. Długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej przekracza 5,2 km, a modernizacja obejmie łącznie 1,5 km istniejących rurociągów. W efekcie z kanalizacji sanitarnej będzie mogło korzystać ponad 1600 mieszkańców "Polskiego Carcassonne".

Przypomnijmy, że Gmina Paczków wywalczyła na wykonanie tej inwestycji rekordowe w naszej historii dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Dotacja przyznana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 początkowo miała pokryć nieco ponad 50% całkowitej wartości projektu (szacowanej początkowo na 11,4 mln zł). Po zakończonym przetargu, w którym udało się obniżyć całkowity koszt inwestycji do poziomu ok. 8,3 mln zł, władze Paczkowa zwróciły się do Marszałka Województwa Opolskiego o zwiększenie dotacji na tę inwestycję ze względu na ogromne wydatki, jakie nasza Gmina poniosła na walkę z tragicznymi skutkami tegorocznej powodzi w podpaczkowskich Dziewiętlicach. Decyzja Marszałka w tej sprawie okazała się pomyślna - dotacja została zwiększona do poziomu ok. 69%. i wyniesie ostatecznie prawie 5,8 mln zł (pozostanie na niemal identycznym poziomie, jaki wstępnie planowano, gdy inwestycja wyceniana była jeszcze na 11,4 mln). 

Otwórz