Dotacje na zabytki

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Dotacje na zabytki

Informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego ogłosił niedawno otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w zakresie konserwacji, renowacji i ochrony obiektów zabytkowych.

W tym roku na realizację zadań w tym temacie przeznaczono łączną kwotę 2 mln zł. Do podziału jest zatem całkiem spora suma, dlatego warto powalczyć o dotację z tego źródła. W naszej gminie nie brakuje obiektów zabytkowych, które mogą wymagać remontu, a ogłoszony konkurs ma na celu wsparcie tego typu inicjatyw.

Gmina Paczków ma już na swoim koncie pozytywne doświadczenia w tym temacie - w poprzednich edycjach z możliwości dotacji skorzystała m.in. Parafia pw. Św. Jana Ewangelisty w Paczkowie (remont zabytkowych organów w kościele parafialnym - dotacja 35 tys. zł, remont dachu nawy głównej - dotacja 35 tys. zł), Parafia Św. Mikołaja w Gościcach (remont pokrycia dachowego kościoła parafialnego - dotacja 25 tys. zł, remont okien i witraży - 20 tys. zł), Parafia Św. Jerzego w Kamienicy (remont dachu - dotacja 25 tys. zł) oraz Parafia Św. Jadwigi (renowacja zabytkowych organów - 20 tys. zł).

Beneficjentem konkursu mogą zostać organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (np. parafie, stowarzyszenia, fundacje, towarzystwa, związki wyznaniowe itp.). Zakres zadań obejmuje dwa obszary tematyczne: konserwację, renowację i ochronę ruchomych i nieruchomych obiektów zabytkowych z terenu województwa opolskiego wpisanych do rejestru zabytków (na ten cel przeznaczony jest do podziału 1,6 mln zł) oraz konserwację, renowację, ochronę oraz przygotowanie dokumentacji techniczno-konserwatorskiej przy zabytkach architektury drewnianej (400 tys. zł). Wnioski o przyznanie wsparcie ze wspomnianej puli należy składać do 2 kwietnia 2010 roku

Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie konserwacji, renowacji i ochrony obiektów zabytkowych znajduje się tutaj.
Wszelkich dodatkowych informacji udziela Departament Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego, ul. Żeromskiego 3 w Opolu lub pod numerami telefonów (77) 44 29 331 i (77) 44 29 337.

Otwórz