URZĄD MIEJSKI W PACZKOWIE

adres: 48-370 Paczków, ul. Rynek 1
tel. +48 77 431 67 91
fax +48 77 544 90 04
www: www.paczkow.bip.net.pl
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

NIP: 753-00-14-002
Regon: 000529373

Godziny pracy UM:

Burmistrz przyjmuje interesantów w siedzibie Urzędu Miejskiego w każdy poniedziałek od godz. 12.00 do godz. 15.00.

Godziny pracy kasy UM:

UWAGA! KASA URZĘDU MIEJSKIEGO ZMIENIŁA LOKALIZACJĘ - OD 1 LUTEGO 2013 ROKU KASA UM DOSTĘPNA JEST NA PARTERZE (OBOK URZĘDU STANU CYWILNEGO).

Konta bankowe:
Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie
nr 55 9588 0004 1720 0000 2000 0010 (opłata skarbowa, podatki i opłaty lokalne, sprzedaż alkoholu)
wpłaty zagraniczne:
swift code: PLGBWCPLPP

WYDZIAŁY URZĘDU MIEJSKIEGO W PACZKOWIE

URZĄD STANU CYWILNEGO / WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

parter, pokój nr 5
Naczelnik Wydziału: Zdzisława Liczner
Kierownik USC: Renata Sobula
Kontakt e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel. (77) 431 67 91 wew. 120

Do zadań Wydziału Spraw Obywatelskich należą sprawy dotyczące w szczególności:

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy prowadzenie spraw z zakresu akt stanu cywilnego i związanych z nimi spraw rodzinno – opiekuńczych, a w szczególności dotyczących:

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I INWESTYCJI 

parter, pokoje nr 2, 3, 4
Naczelnik Wydziału:
Kontakt e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel. (77) 431 67 91 wew. 111, 114, 115

Do zadań Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji w szczególności należy:

- wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,
- wykonywanie zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy,
- tworzenie i utrzymywanie terenów zielonych,
- nadzór nad gospodarką odpadami na terenie Gminy,
- wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodny na realizację przedsięwzięcia,
- rolnicze wykorzystanie gruntów,
- rekultywacja nieużytków oraz zdewastowanych i zdegradowanych i użyźniania innych gruntów,

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

I piętro, pokoje nr 8, 10, 11
Naczelnik Wydziału / Sekretarz: Iwona Cymara
Kontakt e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel. (77) 431 67 91 wew. 102,103, 109

Do zadań Wydziału Organizacyjnego należą sprawy dotyczące w szczególności:

BIURO RADY MIEJSKIEJ
II piętro, pokój nr 14
Kontakt e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel. (77) 431 67 91 wew. 160

ARCHIWUM URZĘDU MIEJSKIEGO

budynek ZUKiM - ul. Mickiewicza 3
tel. (77) 431 64 22 wew. 44

 

WYDZIAŁ FINANSOWO-BUDŻETOWY

II piętro, pokoje nr 16, 17, 18
Naczelnik Wydziału / Skarbnik Gminy: Dariusz Wąsiak
Kontakt e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel. (77) 431 67 91 wew. 180, 181, 182, 184

Do zadań Wydziału Finansowo – Budżetowego należy:

 

KASA URZĘDU MIEJSKIEGO

pater, obok Urzędu Stanu Cywilnego (na wprost wejścia głównego)
Kontakt e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel. (77) 431 67 91 wew. 185

Do zadań kasy należy przyjmowanie wszelkich wpłat gotówkowych, np. podatków czy opłat lokalnych.

WYDZIAŁ OŚWIATY

II piętro, pokój nr 15
Naczelnik Wydziału: Katarzyna Rolka
Kontakt e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel. (77) 431 67 91 wew. 170

Do zadań Wydziału Oświaty należy prowadzenie spraw związanych z zadaniami Gminy jako organu prowadzącego gminne przedszkola, szkoły i placówki oświatowe, a w szczególności spraw dotyczących:

WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH

ul. Słowackiego 4 (dawne Gminne Centrum Informacji)
Naczelnik Wydziału: Katarzyna Lelek
Kontakt e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel. / fax (77) 431 60 41

Do zadań Wydziału Spraw Społecznych należą sprawy dotyczące:

Zadania te realizowane są w szczególności poprzez :

 

WYDZIAŁ KOORDYNACJI PROGRAMÓW EUROPEJSKICH I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

parter, pokój nr 5a
Naczelnik Wydziału / Zastępca Burmistrza: Robert Piegza
Kontakt e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel. / fax (77) 431 60 41 wew. 150, 151

Do zadań Wydział Koordynacji Programów Europejskich i Rozwoju Przedsiębiorczości należą sprawy w szczególności dotyczące:

 

STANOWISKA SAMODZIELNE 

RADCA PRAWNY

I piętro, pokój nr 9
tel. (77) 431 67 91

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

parter, pokój nr 3
Kontakt e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel. (77) 431 67 91 wew. 190

INFORMACJA I PROMOCJA

parter, pokój nr 5a
Kontakt e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  
tel. (77) 431 67 91 wew. 150

PEŁNOMOCNIK DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

II  piętro, pokój nr 13
Kontakt e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel. (77) 431 67 91 wew. 190

PEŁNOMOCNIK DS. ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH / ZWALCZANIA NARKOMANII 

II piętro, pokój nr 15
Kontakt e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel.(77) 431 67 91 wew. 170