Kamienica

Strona gwna O Paczkowie Nasze soectwa Kamienica

Kamienica (dawna nazwa Kempitz - 1300 r., nastpnie Kamitz do 1936 r., potem Grenstol) jest najdalej wysunit miejscowoci na zachodzie wojewdztwa opolskiego. Ley na podsudeckim trakcie z Nysy do Kodzka w odlegoci 28 km od Nysy, 16 km od Otmuchowa, 25 km od Kodzka, na pd-zach. od Paczkowa , przy granicy z Czechami.

Wie ley na Przedgrzu Paczkowskim, ktry jest lekko sfalowanym paskowyem o typowo podgrskim krajobrazie cigncym si wskim pasmem pomidzy obnieniem otmuchowskim na pnocy, Sudetami Wschodnimi na poudniu, Grami Opawskimi na wschodzie. Jest jednym z 11 soectw wchodzcych w skad Gminy Paczkw, usytuowanej na terenie o charakterze przemysowo-rolnym. Do kamienicy przylegaj wsie: Kozielno, Unikowice, Gocice  a reszta to granica pastwa.

Kamienica jest najwiksz wsi w gminie Paczkw pod wzgldem powierzchni jak i liczby mieszkacw. Wie zamieszkuje 1200 mieszkacw, co stanowi 23% ludnoci wiejskiej w gminie. Powierzchnia ogem wynosi 1278 ha (caa gmina 7970 ha) w tym 1174 ha to uytki rolne.

Kamienica zostaa zaoona na terenie lenym, o czym wiadczy 68% gleb powstaych pod wpywem rolinnoci lenej- gwnie lasw iglastych. Usytuowana jest na wanej trasie turystycznej wiodcej z Grnego lska do Kotliny Kodzkiej. Obecnie wie zostaa odciona z ruchu samochodowego, dziki oddanej do uytku w lipcu 1999r. obwodnicy biegncej poza jej terenem. Wie cignie si na dugoci 5 km. Ley za na wysokoci 240- 300 m. npm. Na terenie najwikszej erozyjnej doliny wrd poudniowych dopyww Nysy Kodzkiej.

Kamienica wyduona jest zgodnie z kierunkiem przepywajcej przez ni rzeki Kamienicy tj. z poudniowego- zachodu na pnocny- wschd. Na  caej dugoci ukad rzeki pokrywa si z osi drogi. Rzeka przepywajca przez wie to ciek trzeciego rzdu a najwiksze jego dopywy to potoki: Olchowiec i Wierzbica znajdujce si midzy Gocicami a Kamienic. Znaczenie drogi biegncej przez Kamienic wzroso od 1917 r, kiedy Paczkw uzyska czno pocztow z Nys i Kodzkiem. Droga otrzymaa tward nawierzchni ok. 1840 r. W okresie midzywojennym uruchamiano lini autobusow z Paczkowa do Zotego Stoku.

We wsi znajduje si Koci w. Jerzego, ktry wewntrz posiada barokowo-rokokowe wyposaenie z XVIII/XIX w. (otarze, obrazy, rzeby, ambona, organy, chrzcielnica). Koci otacza mur kamienny z dwiema bramami - jedna z XVI w, przebudowana w XVIII w. z renesansow attyk, druga z XVIII w. ze stojc obok drewnian wieyczk. Przy murze figura w. Jana Nepomucena z roku 1801 i krzy pokutny. Obok kocioa plebania z 1 po. XIX w. We wsi s stare domy mieszkalne z 1 po. XIX w. i dwie barokowe kapliczki figuralne.

Paczkw i Kamienic oswobodzia 245 Dywizja Piechoty, dowodzona przez generaa majora Wadimira Rodionowa (11 Korpus piechoty)- Bohatera Zwizku Radzieckiego. W cigu nastpnych tygodni i miesicy do Kamienicy zaczli napywa pierwsi osadnicy, gwnie z ywiecczyzny. Wie bya siedzib gminy. Pierwszym wjtem by Franciszek Wrona. Od 1945 r. zacza funkcjonowa szkoa podstawowa, ktra po 10 latach przebudowy funkcjonuje do dzi- obecnie szecioletnia szkoa podstawowa.

ycie kulturalne wsi i gminy zostao wzbogacone przez powstanie w 1946 r. i rozpoczcie dziaalnoci Publicznej Biblioteki Gromadzkiej oraz gminnej wietlicy, bdcej odpowiednikiem dzisiejszego Wiejskiego Domu Kultury. wietlica prowadzia oywion dziaalno nie tylko na terenie gminy, lecz rwnie wojewdztwa. Dziaa tu ludowy zesp pieni i taca, teatr maych form, teatr dorosych. Zespoy uczestniczyy w konkursach w Nysie i Opolu zdobywajc sukcesy w latach 1950-1956. Dom kultury i biblioteka prowadz swoj dziaalno po dzie dzisiejszy. W 1946 r. powstao pierwsze  w regionie przedszkole, ktre po wprowadzeniu reformy owiaty we wrzeniu 2000 roku zostao przeniesione do budynku szkoy. Jedn z pierwszych organizacji powstaych na terenie wsi byo Koo gospody Wiejskich - pierwsze na ziemi nyskiej (1946) oraz Ochotnicza Stra Poarna i LZS (1950). Organizacje te funkcjonuj do dzi. Mieszkacy maj na miejscu punkt lekarski, sklepy, wiejski dom kultury, bibliotek, szko, koci, przedszkole.

Otwórz