Wilamowa

Strona gwna O Paczkowie Nasze soectwa Wilamowa

Wie powstaa okoo 1300 roku, ale jest prawdopodobiestwo, e zaoono j rwnoczenie z Paczkowem. We wsi znajduje si koci z 1843 roku, ktry zosta zbudowany przez jednego z miejscowych gospodarzy, Henkla. Postawi on wityni na wasnej ziemi, a jej budow w caoci pokry z wasnych rodkw finansowych. Koci powikszono i rozbudowano w 1901 roku - powikszono go o otarz gwny, dwa otarze boczne i ambon, ktre wykonane zostay w tradycjach barokowych XIX wieku. Z tego samego okresu pochodzi kocielna chrzcielnica marmurowa. Pocztkowo koci powicony by Pannie Marii z Gry Karmel, obecnie jest pod wezwaniem Matki Boej Szkaplerznej i naley do Parafii Stary Paczkw odlegej o 2 km.

W 1864 roku wie zbudowaa na wasny koszt parterowy budynek szkolny tworzc jednoklasow szko, ktra w roku 1945 zostaa przeniesiona do budynku Szkoy Podstawowej w Trzeboszowicach, do ktrej dzieci naszej wsi uczszczaj do dzi. Przez wiele lat wie t zamieszkiwaa ludno niemiecka, ktra dopiero w roku 1946 zostaa wysiedlona. Wilamowa zacza zaludnia si poprzez napyw ludnoci z rnych regionw Polski.
28 maja 1949 roku zaoono na terenie wsi Rolnicz Spdzielni Produkcyjn, ktra w 1977 r. zostaa odznaczona Sztandarem Pracy II klasy. W 1978r. przyczono do spdzielni RSP Ujedziec, a w roku 1979 RSP Kamienic i RSP Dziewitlice. Obecnie Rolnicza Spdzielnia Produkcyjna posiada gospodarstwa w Wilamowej, Dziewitlicach, Ujedcu, Kamienicy i Gocicach. RSP posiada ogln powierzchni gruntw wynoszc okoo 2400 ha.

Obecnie Wilamowa liczy okoo 350 mieszkacw. We wsi dziaa jednostka Ochotniczej Stray Poarnej, Koo Gospody Wiejskich i Przedszkole Publiczne.

Otwórz