Trzeboszowice

Strona gwna O Paczkowie Nasze soectwa Trzeboszowice

Soectwo Trzeboszowice o powierzchni 668 ha pooone jest w rozlegej dolinie (ok. 210 m. n.p.m) w strefie przygranicznej z Czechami (odlego od przejcia granicznego Paczkw- Bily Potok ok. 7 km) w odlegoci ok. 2 km od zbiornika Jeziora Otmuchowskiego poczonego naturalnie z kanaem ulgi.

Przez wie przepywa grska rzeka Raczyna, ktra stanowi prawo- brzeny dopyw Nysy Kodzkiej. Wzdu rzeki biegnie droga powiatowa, ktra czy si z drog krajow Nr 46.

Zaoenie wsi przypada na 1293 r., kiedy to powstaa osada rolna pod nazw "Swemenicz", skadajca si z 59 maych gospodarstw. W pniejszych latach trzy razy zmieniono nazw wsi, a obecna nazwa obowizuje od 1947 roku. Do 1972 roku Trzeboszowice byo siedzib Gromadzkiej Rady Narodowej.

W Trzeboszowicach znajduje si zabytkowy koci w stylu neogotyckim z 1888 roku pod wezwaniem w. Jadwigi. Parafia naley do Kocioa Rzymsko-Katolickiego przynalenej do dekanatu Paczkw, diecezja opolska. Obecnie proboszczem parafii jest ksidz Aleksander Kawa.

Otwórz