Citov

Strona gwna O Paczkowie Miasta partnerskie Citov

Citov

 

Ludno: 522 ludzi
Powierzchnia miasta: 3,7 km2
Wjt Gminy: Jaromr Othal
Region: Hane

INTERNET: www.obeccitov.cz

CITOV - niewielka miejscowo i gmina w poudniowo-wschodniej czci Czech, pooona w regionie oomuckim, naleca do powiatu Prerov.

Pierwsze wzmianki o Citov pojawiy si w 1283 roku w aktach ze sprawy sdowej oomuskiego biskupa Detricha. W dokumantach tych widniao nazwisko Milica z Citova, ktry wystpowa w roli wiadka w procesie, jaki biskup wytoczy klasztorowi w. Jakuba w Oomucu. Od 1290 roku Citov byo posiadoci klasztoru Sistr Dominikanek. W latach szedziesitych XVIII wieku wadze klasztoru postawiy w Citov swoj letni siedzib - barokowy zamek. Klasztor zosta rozwizany w 1782 roku, a zamek trafi w rce braci Pauspertl. W tamtym okresie budowla bya wielokrotnie modernizowana, a wok zamku zaoono park.
W Citov znajduje si take koci pw. w. Jerzego. witynia powstaa w roku 1735, a na pocztku XIX wieku zostaa rozbudowana. Spor atrakcj turystyczn jest rwnie zabytkowy myn z 1739 roku.

Dzi gmina Citov jest regionem z nowoczesn infrastruktur. Miejscowo moe pochwali orodkiem sportowym, na ktry skadaj si dwa baseny, korty tenisowe oraz boiska do piki nonej i siatkwki. Pooone niedaleko zamku obiekty przycigaj mieszkacw ssiednich gmin, ktrzy w Citov chtnie spdzaj swj wolny czas.

Wsppraca Paczkowa i Citova rozpocza si 21 wrzenia 2005 roku. Tego dnia Burmistrz Gminy Paczkw i Wj Gminy Citov podpisali umow o parnerstwie i wsppracy. Porozumienie przewiduje wzajemne kontakty i wymian dowiadcze z zakresu kultury, sportu, owiaty, turystyki, ochrony rodowiska oraz gospodarki i handlu.

Poniej zamieszczamy umow partnersk zawart pomidzy wadzami Paczkowa i Citova:

Otwórz