Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK

W dniu 11 grudnia w Gimnazjum Publicznym w Paczkowie odbył się etap rejonowy XXIV edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Organizatorem był Zarząd Oddziału Rejonowego PCK w Otmuchowie. 

Celem olimpiady jest wykształcenie wśród młodzieży szkolnej potrzeby dbania o własne zdrowie oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do ochrony i doskonalenia zdrowia poprzez:
?kształtowanie wśród uczniów postaw i zachowań prozdrowotnych,
?pogłębianie wiedzy uczniów na temat zagrożeń zdrowotnych oraz sposobów ochrony zdrowia i dbałości o zdrowie,
?inicjowanie i realizowanie przez młodzież działań promujących zdrowie w środowisku lokalnym.

Konkurs jest przedsięwzięciem wieloetapowym i obejmuje cztery szczeble: szkolny, rejonowy, wojewódzki (okręgowy) i krajowy.  W etapie podstawowym wzięło udział 352 uczniów w 6 szkołach Gminy Otmuchów i Gminy Paczków.

Podczas etapu rejonowego uczestnik miał za zadanie rozwiązać test składający się z 30 pytań (zarówno z jedną poprawną odpowiedzią, jak i pytań o charakterze ?prawda-fałsz" ). Obejmował zagadnienia z pierwszej pomocy, ekologii, promocji zdrowego stylu życia i historii Stowarzyszenia.

Laureaci:  

  • szkoły gimnazjalne:

I m. Julia Brodziak  /PG w Paczkowie /, II m. Kinga Szczepańska  /PG w Paczkowie/, III m.Martyna Wydra /Gimnazjum w Otmuchowie /, Nikola Witoń  /ZS w Jarnołtowie/

  • szkoły ponadgimnazjalne :

I m. Dominik Lis  / ZS w Otmuchowie/,  II m. Kinga Twerd / ZS w Paczkowie/, III m. Anna Kędra / ZS w Otmuchowie/.

W etapie okręgowym udział wezmą uczniowie, którzy zajęli  pierwsze miejsca. Nagrody zwycięzcom wręczyła Pani Stanisława Kosmal ? sekretarz Oddziału Rejonowego PCK, członek Opolskiego Oddziału Okręgowego PCK.

ZOR PCK składa podziękowania nauczycielom za przygotowanie uczniów do olimpiady, Pani Dyrektor GP za gościnne przyjęcie młodzieży.
 

OtwĂłrz