Nieruchomość gruntowa przy ulicy Krótkiej na sprzedaż

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Nieruchomość gruntowa przy ulicy Krótkiej na sprzedaż

Gmina Paczków ogłosiła II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Paczkowie.

Mowa o gruncie oznaczonym jako działka nr 266/3 o pow. 0,1421 ha oraz położona przy ulicy Krótkiej w Paczkowie. Nieruchomość położona jest w sąsiedztwie działek z zabudową mieszkaniową wielorodzinną i usługową, w rozproszonej zabudowie wolnostojącej. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej - ul. Krótkiej, a jej teren w połowie długości tworzy skarpę. Na nieruchomości znajdują się 3 stare drzewa liściaste i kilkanaście drzew owocowych.

Cena wywoławcza wynosi 46.500,00 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 22 stycznia 2016 roku o godz. 11:00 w Urzędzie Miejskim w Paczkowie (sala konferencyjna).

Drugą działką wystawioną na sprzedaż jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Paczkowie również przy ul. Krótkiej oznaczona jako 266/4 o pow. 0,1090 ha. Cena wywoławcza wynosi 33.400,00 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 22 stycznia 2016 roku o godz. 12:00 w Urzędzie Miejskim w Paczkowie (sala konferencyjna).

W przetargu mogą  brać udział osoby fizyczne i osoby prawne pod warunkiem, że wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto UM Paczków najpóźniej do dnia 18 stycznia 2016 roku do godz. 14:00. 

Poniżej treść ogłoszenia:
 


Wszystkie szczegółowe informacje znaleźć można w ogłoszeniu o przetargu na łamach internetowego Biuletynu Informacji Publicznej UM Paczków.   

OtwĂłrz