Gmina ma plany na zagospodarowanie płyty Rynku

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Gmina ma plany na zagospodarowanie płyty Rynku

Gmina Paczków planuje na początku 2016 roku złożyć propozycję  projektową w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska dot. projektu promocyjno-turystycznego obejmującego m.in. rewitalizację płyty Rynku w Paczkowie.

Koncepcję zagospodarowania płyty Rynku wraz z infrastrukturą techniczną przygotowali studenci Politechniki Opolskiej pod kierunkiem Kierownika Katedry Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej prof. dr  hab. inż. arch. Piotra Obracaja oraz  dr inż. hab. Piotra Opałki. Jest to wynik współpracy podpisanej w maju 2015 r. pomiędzy Gminą Paczków, a Politechniką Opolską.

Aktualnie trwają konsultacje z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Opolu dotyczące uzgodnień na posiadaną koncepcję, która posłuży do opracowania właściwej dokumentacji technicznej.

Warto zauważyć, że płyta Rynku, jest elementem Pomnika Historii, czyli Zespołu Staromiejskiego ze średniowiecznym systemem fortyfikacji, który jest ważnym elementem  układu  urbanistycznego Paczkowa.

Elementy infrastruktury technicznej, które znajdują się pod płytą są istotne dla mieszkańców Rynku,  gdyż nieszczelna kanalizacja deszczowa powoduje podtapianie fundamentów naszych zabytkowych kamienic. Co wywołać może powolną, ale skuteczną degradację budynków, czyli straty w przyszłości.

Płyta paczkowskiego Rynku jest zniszczona, dlatego jej remont znacznie poprawi estetykę centrum, uatrakcyjni pod względem turystycznym, a także będzie stanowić ochronę dla kamienic.   

 

OtwĂłrz