Nowe kwoty świadczeń rodzinnych i podwyższony dochód uprawniający do zasiłku rodzinnego

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Nowe kwoty świadczeń rodzinnych i podwyższony dochód uprawniający do zasiłku rodzinnego

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wprowadziło zmiany w wysokości świadczeń rodzinnych oraz progów dochodowych.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2015r., poz. 1238) od dnia 1 listopada 2015r. do 31 października 2017r. obowiązuje nowe kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, które wynosi - 674,00 zł netto na osobę w rodzinie, a w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności – 764,00 zł netto na osobę w rodzinie.

Od dnia 1 listopada 2015r. do dnia 31 października 2016r. wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

- 89,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia;
- 118,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia;
- 129,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia;

Od dnia 1 listopada 2015r. do dnia 31 października 2016r. wysokość dodatków do zasiłku rodzinnego wynosi:

- 185,00 zł - z tytułu samotnego wychowywania dziecka, nie więcej niż 370,00 zł na wszystkie dzieci;
- 90,00 zł – z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego;
- 80,00 zł – z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku do ukończenia 5.roku życia;
- 100,00 zł – z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5.roku życia do ukończenia 24.roku życia;
- 105,00 zł – z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła;
- 63,00 zł – z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się szkoła.

Otwórz