Wspominali osiedlenia na ziemi paczkowskiej

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Wspominali osiedlenia na ziemi paczkowskiej

30 sierpnia 2015 r. miała miejsce uroczystość koronacji ołtarza Matki Bożej pośród Świętych w kościele pw. Wszystkich Świętych w Starym Paczkowie, połączona z Jubileuszem 70-lecia osiedleń na ziemi paczkowskiej po 1945r.

Uroczystej Mszy Świętej o godz. 12.00 przewodniczył biskup opolski Andrzej Czaja, który wspólnie z księdzem proboszczem Józefem Zwaryczem odprawił piękne i doniosłe nabożeństwo.

Następnie po poświęceniu ołtarza, orszak na czele z biskupem opolskim Andrzejem Czają, księżmi ze wszystkich parafii w Gminie Paczków, panią Sołtys Wiesławą Kurowską oraz mieszkańcami Starego Paczkowa ruszył pod dąb rosnący przy kościele pw. Wszystkich Świętych.

Uroczystość uświetniła obecność gości zaproszonych w osobach: pana Antoniego Konopki – Wicemarszałka Województwa Opolskiego, pana Norberta Krajczego – Przewodniczącego Sejmiku Województwa Opolskiego, pani Iwony Solisz – Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, pana Artura Rolki – Burmistrza Gminy Paczków oraz pana Wiesława Barabasza – Przewodniczącego Rady Miejskiej w Paczkowie.

Przed kościołem w Starym Paczkowie postawiono tablicę upamiętniającą to wydarzenie z wprawiającą w zadumę treścią słów św. Jana Pawła II: „Każdy powrót do Polski to tak jak powrót pod znajomą strzechę domu rodzinnego, gdzie każdy najdrobniejszy przedmiot przypomina nam wiele, przypomina nam to, co sercu jest najbliższe, najdroższe.”

Po części oficjalnej nastąpiło "spotkanie po latach" mieszkańców Starego Paczkowa na placu przy Świetlicy Wiejskiej w Starym Paczkowie. Zakończenie uroczystości odbyło się wieczorem po koncertach zespołu ECHO i Dziewiętliczanki.
 

Otwórz