Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

 Burmistrz Gminy Paczków informuje, o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy:

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej:
1) Lokal mieszkalny nr 4, położony w Paczkowie przy ul. Mickiewicza 18
2) Lokal mieszkalny nr 5, położony w Paczkowie przy ul. Mickiewicza 18


Dzierżawa na okres do 3 lat:
1) Część nieruchomości gruntowych położonych w Paczkowie oznaczonych numerem działki 384, 646/13, 785/3.
2) Nieruchomość gruntowa położona w Paczkowie oznaczona numerem działki 1021/3
3) Część nieruchomości gruntowej położonej w Trzeboszowicach oznaczonej numerem działki 323/2


UWAGA: ustala się 6-cio tygodniowy termin (licząc od daty wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Wykazy z rozszerzoną informacją wywieszone są na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Paczkowie oraz umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej – www.paczkow.bip.net.pl.

 

 

Otwórz