Badam się, mam pewność!

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Badam się, mam pewność!

Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie, zaprasza wszystkich chętnych do uczestnictwa w prelekcji organizowanej przez Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy w Opolu oraz Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi w Opolu, na temat:

„Zasad i realizacji populacyjnego programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy oraz raka piersi. Nauka samobadania piersi”.

Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość nieodpłatnego zapoznania się z zasadami działania programów profilaktycznych, poszerzenia wiedzy na temat raka piersi oraz raka szyjki macicy, wzięcia udziału w warsztatach nauki samobadania piersi, otrzymania materiałów edukacyjnych i konferencyjnych a w późniejszym terminie zrealizowania bezpłatnych badań cytologicznych i mammograficznych wykonywanych w ramach Programów.

 

Spotkanie odbędzie się w Ośrodku Kultury i Rekreacji w Paczkowie (ul. Wojska Polskiego 27) w dniu 17 czerwca 2015 r. o godzinie 14.00.Otwórz