Seniorze! Wyposaż się w "Kopertę Życia", która może uratować Ci życie!

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Seniorze! Wyposaż się w „Kopertę Życia”, która może uratować Ci życie!

Gmina Paczków rozpoczyna inicjatywę pn. „Koperta życia” skierowaną do osób starszych i chorych.

„Informacja zawarta w kopercie może uratować życie, jest niezmiernie ważna przede wszystkim w przypadku seniorów żyjących samotnie” – podkreśla inicjator akcji, burmistrz Artur Rolka. „Koperty są bezpłatne i trafią do każdej zainteresowanej osoby w wieku senioralnym lub trwale zmagającej się z chorobą” – dodaje burmistrz.

„Koperta Życia” to zestaw składający się z:
• plastikowej koperty;
• karty informacyjnej;
• naklejki do umieszczenia na drzwiach lodówki.

Na podstawie karty informacyjnej, wypełnionej przez lekarza rodzinnego za zgodą pacjenta, ratownik otrzymuje informacje na temat stanu swojego zdrowia: chorób na które cierpi, przyjmowanych lekarstw, skłonności do uczuleń, podaje również numery telefonów do najbliższej rodziny lub opiekunów. Tak przygotowana informacja jest ważna rok, po roku (lub w miarę potrzeb) powinna być aktualizowana.

Wypełnioną kartę w plastikowej kopercie należy umieścić w lodówce, a na lodówce należy przykleić naklejkę „Tu jest koperta życia”. Umieszczenie Koperty w lodówce, czyli miejscu widocznym i dostępnym  umożliwia ratownikom szybki dostęp do podstawowych informacji o pacjencie.

 Zestaw „Koperty Życia” można otrzymać bezpłatnie w Urzędzie Miejskim w Paczkowie (Kancelaria Ogólna), Ośrodku Kultury i Rekreacji, Ośrodku Pomocy Społecznej, Wydziale Spraw Społecznych oraz przychodniach MEDICUS i OMEGA.

Więcej informacji pod numerem telefonu: (77) 431 67 91 wew. 150. Serdecznie zapraszamy!
 

Otwórz