Wybory Sołeckie 2015 w Gminie Paczków dobiegły końca

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Wybory Sołeckie 2015 w Gminie Paczków dobiegły końca

Tradycyjnie sołtysi zostali wybrani na zebraniach mieszkańców wsi, które odbywały się od 20 lutego do 28 marca br.

Sołtysi i członkowie rady wybrani zostali w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania.

Sołtys sprawuje w sołectwie władzę wykonawczą, a rada pełni funkcję doradczą. Obszar oraz zakres działania sołectwa i jego organów określa statut uchwalony przez Radę Miejską.

Poniżej zamieszczamy wykaz sołtysów z terenu Gminy Paczków w kadencji 2015-2019:

SOŁECTWO

SOŁTYS


Dziewiętlice

 Marian Nawrocki


Frydrychów

Kazimierz Podgórski


Gościce

Władysław Krótkiewicz


Kamienica

Adam Czadankiewicz


Kozielno

Janina Pomietło


Lisie Kąty

Sylwia Bogdanowicz


Stary Paczków

Wiesława Kurowska


Ścibórz

Urszula Bednarz-Borys


Trzeboszowice

Katarzyna Motyka


Ujeździec

Piotr Biernat


Unikowice

Janina Żak


Wilamowa

Stanisława Grabowska


 

Tylko w dwóch podpaczkowskich wsiach nastąpiła zmiana gospodarzy, w pozostałych dziesięciu miejscowościach obecni sołtysi pozostali na swoich stanowiskach.  Serdecznie gratulujemy wszystkim sołtysom i życzymy powodzenia w pracy na rzecz lokalnej społeczności. 

 
Otwórz