Budżet Obywatelski 2015 - zgłoszone projekty

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Budżet Obywatelski 2015 - zgłoszone projekty

Burmistrz Gminy Paczków ogłosił listę dopuszczonych do głosowania zgłoszeń projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego 2015.

Weryfikację zgłoszonych projektów przeprowadziły właściwe wydziały i komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Paczkowie. Po analizie formalnej i merytorycznej, zgłoszenia zostały przekazane do zaopiniowania Komisji Rolnictwa, Ekologii i Gospodarki Terenami oraz Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie.

Poniżej lista dopuszczonych do głosowania zgłoszeń projektów Budżetu Obywatelskiego Gminy Paczków:

Lista odrzuconych i wycofanych zgłoszeń projektów Budżetu Obywatelskiego Gminy Paczków:


O wyborze projektów do realizacji zadecydują mieszkańcy naszej gminy w drodze bezpośredniego głosowania, które odbędzie się od 10 do 24 kwietnia br. Głosować będzie można na 1 projekt poprzez oddanie głosu w Kancelarii Ogólnej UM w Paczkowie lub przesłanie na adres Urzędu Miejskiego w Paczkowie karty do głosowania. Dodatkowe informacje dostępne są na stronie www.paczkow.bip.net.pl w zakładce budżet obywatelski. 

Otwórz