Trzypokojowy lokal mieszkaniowy do wynajęcia - sprawdź szczegóły

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Trzypokojowy lokal mieszkaniowy do wynajęcia - sprawdź szczegóły

Burmistrz Gminy Paczków ogłosił pierwszy pisemny przetarg na najem lokalu mieszkalnego położonego w Rynku 4/1w Paczkowie.

Lokal składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki i dwóch toalet oraz czterech korytarzy o powierzchni użytkowej 111,09 m2. Do mieszkania przynależą pomieszczenia gospodarcze: piwnica o powierzchni użytkowej 9,00 m2, dwie komórki o łącznej pow. 4,37m2 oraz strych o pow. 24,10m2, znajdujące się w budynku. 

Mieszkanie zlokalizowane jest na parterze, I i II piętrze XVIII-wiecznej kamienicy położonej bezpośrednio w Rynku. Lokal wymaga przeprowadzenia kapitalnego remontu, gdyż większość tynków jest spękana, brak prawidłowej wentylacji pomieszczeń, a urządzenia sanitarne nadają się do wymiany wraz z instalacją wodno-kanalizacyjną, elektryczną i gazową.
 
Nieruchomość znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. Budynek, w którym znajduje się lokal wpisany jest do rejestru zabytków pod nr 1537/66. Warto dodać, że wszelkie prace adaptacyjne przystosowania pomieszczeń Najemca może przeprowadzić za zgodą Wynajmującego, we własnym zakresie i na własny koszt.

Cena wywoławcza czynszu miesięcznego za 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania wynosi 8zł/m2. Podana cena nie obejmuje: opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody, gazu, odbiór nieczystości stałych oraz opłaty za dodatkowe pomieszczenie gospodarcze o pow. 4,37m2, które będą uiszczane zgodnie z odrębnymi umowami zawartymi przez przyszłego najemcę.

 W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby nieposiadające tytułu prawnego do budynku lub lokalu mieszkalnego znajdującego się na terenie Gminy Paczków oraz osoby posiadające stałe źródło utrzymania.

Ofertę na najem, należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta na najem lokalu mieszkalnego położonego w Paczkowie przy ul. Rynek 4/1”, najpóźniej do dnia 24 kwietnia br. do godz. 15:00. Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 27 kwietnia br. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Paczkowie (Sala konferencyjna).

Wysokość wadium wynosi 888,72zł. i stanowi wysokość jednomiesięcznego czynszu wynikającego z pomnożenia minimalnej stawki czynszu poprzez powierzchnię użytkową lokalu. Wadium należy wpłacić do kasy lub na konto Urzędu Miejskiego w Paczkowie najpóźniej do dnia 24 kwietnia br. do godz.14:00.

Lokal można oglądać do dnia 24 kwietnia br. w godzinach pracy UM w Paczkowie. Dodatkowych informacji udziela pracownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa, tel. 77 431 67 91 wew. 110.

Wszystkie szczegółowe informacje znaleźć można w ogłoszeniu o przetargu na łamach internetowego Biuletynu Informacji Publicznej UM Paczków.  
 

Otwórz