Badanie Spójności Społecznej

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Badanie Spójności Społecznej

Urząd Statystyczny w Opolu informuję, że w dniach od 2 lutego do 20 kwietnia 2015 r. na terenie całego kraju realizowane jest Badanie Spójności Społecznej.

W związku z powyższym do mieszkańców Gminy Paczków zawita jeden z ankieterów – pracownik Urzędu Statystycznego w Opolu, w celu przeprowadzenia wywiadu.

Jeśli tak się stanie, w razie jakichkolwiek wątpliwości proszę pamiętać, że ankieterzy Urzędu posiadają legitymacje i upoważnienia wydane przez Dyrektora Urzędu.

Tożsamość ankieterów można potwierdzić pod numerami telefonów: 77  423 10 01 wew. 201 oraz 510993216 u kierownika Wydziału Badań Ankietowych Pani Jadwigi Hołdy. Informacje o ankieterach można znaleźć tutaj.  

Dane zebrane podczas wywiadów pozwolą na dokonanie wszechstronnej oceny poziomu życia Polaków. Jakość uzyskanych materiałów zależy zarówno od Państwa udziału w badaniu, jak również od rzetelności udzielanych odpowiedzi. Wnioski płynące z tego typu badań mają duże znaczenie dla rozwiązywania najpilniejszych problemów społecznych,  zarówno na szczeblu krajowym, jak i regionalnym.

Wszystkie odpowiedzi będą traktowane jako anonimowe i całkowicie poufne, a uzyskane od Państwa informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do sporządzania zestawień zbiorczych i analiz statystycznych.

Otwórz