Młodzież działa alternatywnie

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Młodzież działa alternatywnie

Działająca przy Ośrodku Kultury Młodzieżowa Inicjatywna Grupa (MIG) Alterna-tywni postanowiła zachęcić swoich rówieśników (młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) do aktywnego spędzenia zimowej przerwy w nauce.

Ich celem jest zaangażowanie jak największej grupy osób do samodzielnego planowania ferii. Projekt polega na stworzeniu propozycji wydarzenia, imprezy, wyjazdu, który zadowoli wybraną grupę młodzieży oraz będzie zgodny z ich oczekiwaniami dot. wypełnienia wolnego czasu.

W ten sposób po zebraniu odpowiedniej ilości uczestników projekt zgłaszany jest do dyrektora Ośrodka Kultury, który wraz z pracownikami merytorycznymi i grupą Alterna-tywni opracowuje szybki plan działania, aby przedsięwzięcie znalazło swój szczęśliwy finał.

Jest to w zasadzie odwrócenie standardowych propozycji, które są dostępne corocznie w programie ferii zimowych w naszej gminie. Już teraz wszystko wskazuje na to, że po podjęciu pierwszych kroków kreatywne pomysły młodzieży będą sfinalizowane. Pierwszy tydzień poświęcony jest na organizację, a same wydarzenia zaplanowane są w drugim tygodniu ferii.

W tej chwili jest przygotowywany wyjazd młodzieży na lodowisko do Opola w połączeniu z seansem filmowym, koncertem muzycznym lub wizytą w teatrze. Drugi pomysł to realizacja warsztatów plastycznych np. z tajników rysunku, które wyjdą na przeciw potrzebom wybranych uczestników.

Przedstawiamy projekty, które już zostały z powodzeniem zrealizowane:
- „AMNESJA” - koncert rockowy, 
- „NAJWAŻNIEJSZA JEST PASJA”,
- „MUZYKA PONAD GRANICAMI PACZKOWSKIE PODZIEMIE”,
- „HAPPY DAY”,
- „MAKE UP - W NASZYM MIEŚCIE” – warsztaty,
- POWSTANIE ZESPOŁÓW MUZYCZNYCH: „KALIBER”, „PHOENIX”, „TIME TO BE GOOD”.

Spora część projektów była finansowana ze środków Urzędu Miejskiego w Paczkowie. W swoich zamierzeniach grupa przewiduje realizację większego zadania, które spełni marzenia wielu młodych ludzi w Gminie Paczków. Tymczasem pozostanie ono niespodzianką.

Mamy nadzieję, że do projektu włączy się duża grupa kreatywnej młodzieży. Stałe spotkania grupy MIG Alterna-tywni odbywają się co tydzień, w czwartki o godz. 19:00 w sali konferencyjnej (dawnej „kominkowej’’) Ośrodka Kultury.

Zapraszamy wszystkich chętnych do ciekawego spędzania czasu. Grupa jest otwarta na nowe osoby oraz pomysły. 

Otwórz