Ośrodek wypoczynkowy na sprzedaż – sprawdź szczegóły oferty

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Ośrodek wypoczynkowy na sprzedaż – sprawdź szczegóły oferty

Burmistrz Gminy Paczków informuje o sprzedaży byłego Ośrodka Wypoczynkowego IRYS w Paczkowie. Gminna nieruchomość czeka na nowego nabywcę. Paczkowski samorząd ogłosił właśnie I przetarg na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowej zabudowanej przy ul. Wojska Polskiego 51.

Przetarg dotyczy nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Paczków, położonej w Paczkowie przy ul. Wojska Polskiego 51 wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, oznaczonej jako działka nr 1125/2 o pow. 1,3041 ha, ark. m. 1 i zapisanej w księdze wieczystej Kw nr OP1N/00039395/1.


Zabudowę nieruchomości stanowią niżej wymienione budynki, budowle i urządzenia:

•    budynek świetlicy z zawalonym stropem i bez części ścian i podłóg, stopień zużycia – 100%, obiekt nie nadaje się do dalszej eksploatacji, grozi zawaleniem,
•    budynek sanitariatów z uszkodzoną konstrukcją, którego północna ściana znajduje się na oberwanej skarpie nadrzecznej i jest pęknięta, stopień zużycia – 100%, obiekt do pilnego wyburzenia.
•    budynek magazynu przy sanitariatach – zawalony, na oberwanej skarpie nadrzecznej, stopień zużycia – 100%, obiekt do pilnego wyburzenia.
•    budynek gospodarczy – magazyn, z uszkodzonymi stropami, bez okien i drzwi, stopień zużycia – 100%, obiekt do wyburzenia.
•    portiernia przy bramie, z uszkodzonym stropodachem, bez okien i drzwi, stopień zużycia – 100%.
•    drewniana wiata grillowa – obiekt o konstrukcji z belek drewnianych o ścianach otwartych, o pow. użytkowej 48,00 m2, stopień zużycia – 70%.

Treść ogłoszenia: