13 grudnia – pamiętajmy o ofiarach stanu wojennego

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności 13 grudnia – pamiętajmy o ofiarach stanu wojennego

Już jutro wspominać będziemy 33. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Prezydent Rzeczpospolitej  Polskiej apeluje o zapalenie świecy w oknie.

W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku na mocy dekretu Rady Państwa wprowadzono w Polsce stan wojenny. Utworzono Wojskową Radę Ocalenia Narodowego, a władzę w PRL przejęło wojsko. Wolnościowy zryw „Solidarności” stłumiono, pogrzebane zostały nadzieje milionów Polaków na lepsze jutro.

O wprowadzeniu stanu wojennego poinformował gen. Wojciech Jaruzelski w przemówieniu, które o godzinie 6:00 wyemitowały radio i telewizja. Po wprowadzeniu stanu wojennego zawieszono naukę w szkołach, przerwano łączność telefoniczną i wprowadzono godzinę milicyjną. Wyrazem oporu społecznego wobec władzy były akcje strajkowe na terenie kopalń, hut, stoczni i portów.

Podczas pacyfikacji kopalni „Wujek” przez ZOMO i wojsko zginęło 9 górników. Ogółem w stanie wojennym oddało życie kilkudziesięciu uczestników akcji protestacyjnych (co najmniej 91 osób). Ponadto łącznie ponad 10 tysięcy ludzi, w tym większość członków Komisji Krajowej „Solidarności”, zostało internowanych bądź aresztowanych.

Z okazji tej rocznicy Prezydent RP Bronisław Komorowski wraz z małżonką zapalą świecę w oknie – jak czytamy w komunikacie kancelarii prezydenta - na znak pamięci o ofiarach stanu wojennego oraz z myślą o tych ludziach i krajach, dla których trudny czas braku wolności jeszcze się nie skończył.

13 grudnia br. o godz. 19:30 w oknach w całej Polsce mają zapłonąć świece.  Zwracamy się z prośbą, aby zapalić świece także w oknach naszych domów, mieszkań, firm oraz w obiektach użyteczności publicznej. 

Otwórz