Paczków liderem innowacyjnej edukacji

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Paczków liderem innowacyjnej edukacji

W podziękowaniu za udział prowadzonych przez samorząd szkół w latach 2012-2014 w projekcie EDUSCIENCE, Gmina Paczków otrzymała Certyfikat Lidera Innowacyjnej Edukacji.

Certyfikaty otrzymali przedstawiciele samorządów na terenie, których testowane były produkty projektu EDUSCIENCE. Takich szkół w całej Polsce było 250, w tym gronie znalazła się Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Paczkowie.

Projekt był przeznaczony dla uczniów i nauczycieli w celu ułatwienia realizacji przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz naukę języka angielskiego na wszystkich etapach edukacyjnych.

Zanim projekt EDUSCIENCE stał się gotowym produktem, sprawdzono, czy pozwala te cele osiągnąć. Był więc testowany na każdym etapie edukacyjnym.

Zasadnicze testowanie odbywało się w okresie od września 2012 r. do czerwca 2014 r. w czasie zajęć lekcyjnych z następujących przedmiotów:
• w klasach 1–3 szkół podstawowych: edukacja wczesnoszkolna (edukacja matematyczna i przyrodnicza),
• w klasach 4–6 szkół podstawowych: matematyka, przyroda,
• w gimnazjach: matematyka, geografia, chemia, fizyka, biologia,
• w liceach ogólnokształcących i technikach: matematyka, geografia, chemia, fizyka, biologia, blok przyroda.

Szkoły przystępujące do projektu mogły korzystać z nowoczesnej platformy e-learningowej zawierającej ok. 15 tysięcy zasobów dydaktycznych, materiałów interaktywnych oraz gier. Na platformie udostępniane są również transmisje lekcji on-line prowadzonych przez naukowców w kilku ośrodkach naukowych PAN w Polsce i w Stacji Polarnej na Spitsbergenie.

Głównym celem przedsięwzięcia było zainteresowanie uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych przedmiotami ścisłymi i zachęcenie ich do studiowania na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy.

Projekt był koordynowany przez Państwową Akademię Nauk, która zapoznała małych paczkowian z tajnikami przedmiotów ścisłych w ciekawy, nietypowy sposób. Nie od dziś wiadomo, że nauka przez zabawę przynosi znakomite efekty. Pozostaje mieć nadzieję, że podobnych przedsięwzięć w paczkowskich szkołach będzie więcej.