Zakończenie szóstej kadencji paczkowskiej Rady Miejskiej

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Zakończenie szóstej kadencji paczkowskiej Rady Miejskiej

Dobiegła końca VI kadencja paczkowskiego samorządu, na ostatniej sesji dokonano podsumowania jej działalności.

13 listopada br. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Paczkowie odbyła się uroczystość symbolicznego zakończenia VI kadencji Rady Miejskiej w Paczkowie.  Wydarzeniu towarzyszyło  wiele podziękowań za współpracę i życzenia powodzenia w nadchodzących wyborach.  W trakcie ostatniej kadencji Radni wykazali się dużą aktywnością, gdyż odbyli 47 posiedzeń, w tym podjęli 395 uchwał.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Paczkowie – Zdzisław Michael wspólnie z Burmistrzem Paczkowa – Bogdanem Wyczałkowskim wręczyli pamiątkowe listy gratulacyjne  wszystkim Radnym kadencji 2010-2014, tj.:
•    Bernadecie Gołuszko
•    Jolancie Kalisz
•    Władysławowi Krótkiewiczowi
•    Markowi Kupczakowi
•    Wiesławie Kurowskiej
•    Bożenie Małochleb
•    Zdzisławowi Michael - Przewodniczący Rady Miejskiej
•    Eugeniuszowi Mikołajczakowi
•    Katarzynie Motyce
•    Wiesławie Nowakowskiej - Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej
•    Eugenii Romańczyk
•    Jarosławowi Soszkowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej
•    Stanisławie Sroce
•    Przemysławowi Tetłakowi
•    Tomaszowi Wiśniewskiemu

Życzymy wszystkim obecnym i przyszłym Radnym wiele siły, uporu i konsekwencji w kontynuowaniu dzieła służącemu rozwojowi naszej małej ojczyzny.

Podziękowania za współpracę, zaangażowanie na rzecz lokalnej społeczności oraz za godne i rzetelne sprawowanie swojej funkcji złożono Zastępcy Burmistrza – Grzegorzowi Jasiokowi oraz Skarbnikowi - Dariuszowi Wąsiakowi.  Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się do Burmistrza Paczkowa – Bogdana Wyczałkowskiego wyrazy wdzięczności za pracę  na rzecz paczkowskiego samorządu, nieprzerwanie przez 16 lat.

Warto przypomnieć, że w 1998 roku Rada Miejska desygnowała Bogdana Wyczałkowskiego na stanowisko Burmistrza. Cztery lata później, w pierwszych bezpośrednich wyborach samorządowych, mieszkańcy Paczkowa wykazali aprobatę dla jego działalności i ponownie wybrali na gospodarza Gminy Paczków. W 2006 roku paczkowianie zaufali mu po raz trzeci. Wybory Samorządowe w 2010 roku również okazały się dla niego szczęśliwe i obecnie pełnił funkcję Burmistrza Gminy Paczków przez całą czwartą kadencję z rzędu.  Jednak w 2014 r. zdecydował, że nie weźmie udziału w kolejnych wyborach na burmistrza Paczkowa. 

W związku z powyższym w imieniu Radnych Miejskich, sołtysów, pracowników Urzędu Miejskiego w Paczkowie składamy Burmistrzowi – Bogdanowi Wyczałkowskiemu serdeczne podziękowania za wieloletnie reprezentowanie interesów gminy, podejmowanie wszelkich działań i czynności na rzecz rozwoju naszej gminy. Minione lata były okresem bardzo dynamicznym, w którym udało się zrealizować wiele inwestycji i pożytecznych przedsięwzięć.

Głęboko w pamięci zachowamy okres naszej wzajemnej współpracy, uważając, że był to twórczy czas dla naszego samorządu. Życząc dobrego zdrowia, długich lat życia, wszelkiej pomyślności oraz spełnienia marzeń, liczymy, że wciąż będziemy współpracować w wielu, dalszych inicjatywach na rzecz Gminy Paczków.
 

Otwórz