Nieruchomość gruntowa na sprzedaż w Paczkowie

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Nieruchomość gruntowa na sprzedaż w Paczkowie

Gmina Paczków ogłosiła I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Paczkowie.

Mowa o gruncie oznaczonym jako działka nr 1042/1 o powierzchni 0,1305 ha położona jest przy skrzyżowaniu ulic Poniatowskiego i Chrobrego w Paczkowie. Do nieruchomości gruntowej należy zrujnowany budynek, który nadaje się wyłącznie do rozbiórki. 

Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Poniatowskiego i Chrobrego, stanowi płaski teren porośnięty nieurządzoną zielenią niską, samosiejkami dzikiego bzu i drzew liściastych.
Cena wywoławcza wynosi 43.600,00 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 16 stycznia 2015 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Paczkowie (sala konferencyjna).

Drugą działką wystawioną na sprzedaż jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Paczkowie również przy ul. Chrobrego oznaczona jako 1042/2 o pow. 0,1267 ha. Cena wywoławcza wynosi 67.800,00 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 16 stycznia 2015 roku o godz. 11:00 w Urzędzie Miejskim w Paczkowie (sala konferencyjna).

W przetargu mogą  brać udział osoby fizyczne i osoby prawne pod warunkiem, że wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto UM Paczków najpóźniej do dnia 12 stycznia 2015 roku do godz. 15:00.

Poniżej treść ogłoszenia: