Ruszył sezon grzewczy - uważaj na czad!

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Ruszył sezon grzewczy - uważaj na czad!

Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwanego czadem, ginie kilkadziesiąt osób. Bardzo często nie ma to związku z powstaniem pożaru, a wynika jedynie z niewłaściwej eksploatacji budynku i znajdujących się w nich urządzeń i instalacji grzewczych.

Tlenek węgla powstaje podczas procesu niepełnego spalania materiałów palnych, w tym paliw, które występuje przy niedostatku tlenu w otaczającej atmosferze.

Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla:
•  jest gazem niewyczuwalnym zmysłami człowieka (bezwonny, bezbarwny i pozbawiony smaku),
•  blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w czerwonych ciałkach krwi, powodując przy długotrwałym narażeniu (w większych dawkach) śmierć przez uduszenie.

Statystyki pokazują, że począwszy od października, strażacy notują wiele pożarów spowodowanych osadzaniem się sadzy w kominie oraz złym stanem technicznym przewodów kominowych.

Zgodnie z § 30 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, w obiektach w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:
• cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),
• dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
• co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych.
• co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.


Spadek temperatury przekłada się zazwyczaj na ilość pożarów w budynkach mieszkalnych. Ludzie za wszelką ceną chcą utrzymywać w mieszkaniach odpowiednią temperaturę, jednak niestety często zapominają o zachowaniu odpowiednich warunków i zasad np. niezachowanie bezpiecznych odległości materiałów palnych od pieców centralnego ogrzewania.

Przed sezonem grzewczym należy sprawdzić stan techniczny urządzeń grzewczych i przewodów dymowych.

Jeśli w kominie zapali się sadza należy jak najszybciej powiadomić straż pożarną i do czasu jej przybycia przestrzegać paru zasad:

- wygasić palenisko poprzez ostrożne wybranie materiału palnego, szczelne zamknięcie pieca,
- gaszenie pożaru sadzy w kominie należy rozpocząć od przykrycia wylotu komina "sitem kominowym" lub wilgotnym płótnem,
- kontrolować temperaturę i stan komina na całej wysokości.
Skutki takich pożarów bywają niestety bardzo często tragiczne. Niejednokrotnie bywało, że mieszkańcy tracili w wyniku takiego pożaru nie tylko dach nad głową, ale i cały dobytek, a nawet ponosili śmierć. Warto przyjrzeć się tutaj własnemu, najbliższemu podwórku. Nie dopuśćmy zatem do stworzenia podczas tego sezonu grzewczego zagrożenia dla naszego życia i mienia. 


Liczymy, że akcja informacyjna "Nie dla czadu" prowadzona w całej Polsce przez MSW i Państwową Straż Pożarną dotrze z informacją o zagrożeniach, jakie niesie ze sobą „cichy zabójca” również do wszystkich mieszkańców naszej gminy.

Poniżej ulotka wydaną przez Państwową Straż Pożarną, która zawiera informacje dotyczące tlenku węgla:
 

Otwórz