Kamera termowizyjna dla strażaków z Paczkowa

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Kamera termowizyjna dla strażaków z Paczkowa

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP nr 3 w Paczkowie dzięki Gminie Paczków, po wielu staraniach otrzymała kamerę termowizyjną.

Ten specjalistyczny sprzęt pozwoli w sposób bezpieczny i szybki ocenić sytuację oraz przeprowadzić potrzebne działania. Podczas spotkania w dn. 28 października br. nastąpiło oficjalne przekazanie kamery termowizyjnej przez Burmistrza Gminy Paczków – Bogdana Wyczałkowskiego na ręce Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Nysie - bryg. mgr inż. Arkadiusza Kuśmierskiego oraz  Dowódcy JRG PSP nr 3 Paczków - asp. sztab. Zbigniewa Mularczyka. 

Koszt zakupu sprzętu wyniósł ponad 21 tys. zł., dofinansowanie ze środków gminy Paczków stanowiło 13 tys. zł. Ze względu na fakt, że urządzenie jest bardzo drogie, przydatne okazało się wsparcie ze strony OSP Kamienica.

„JRG PSP nr 3 w Paczkowie ze względu na wysoką cenę i stosunkowo niski budżet, nie mogła do tej pory pozwolić sobie na zakup tego rodzaju sprzętu” - poinformował Dowódca JRG PSP nr 3 Paczków - asp. sztab. Zbigniew Mularczyk.

Na terenie powiatu nyskiego tylko Paczków nie posiadał takiej kamery. W tej chwili strażacy będą mogli  wykorzystywać sprzęt np. podczas akcji ratowniczych. „Kamera pozwala w sposób bezpieczny i stosunkowo wygodny poruszać się po zadymionym pomieszczeniu i zauważyć przedmioty o zwiększonej temperaturze w stosunku do otoczenia. Kiedy strażak  jest w stanie zobaczyć źródło ognia np. nagrzaną ścianę, za którą pali się dylatacja, a także może zauważyć osobę poszkodowaną -człowieka, który znajduje się w pomieszczeniu objętym pożarem”- dodał  Komendant Powiatowy PSP w Nysie - bryg. mgr inż. Arkadiusz Kuśmierski.

„Nie mając takiej kamery, strażacy musieli dotykając  ścian i innych  przedmiotów rozpoznawać, z czym mają do czynienia. Szczególnie w zimie, kiedy rozpoczyna się sezon grzewczy i pojawia się duża ilość pożarów. Przy pomocy kamery strażacy będą w stanie stwierdzić, gdzie znajduje się punkt najgorętszy, czyli przypuszczalne ognisko pożaru" – wyjaśnił Zastępca Dowódcy JRG PSP nr 3 Paczków - kpt. Remigiusz Wyleziński.

Mamy nadzieję, że kamera będzie przydatna w akcjach pożarniczych, jednak życzymy strażakom, aby było ich jak najmniej.

Otwórz