Data publikacji: 22.10.2014

Gmina Paczków ogłosiła I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Starym Paczkowie.

Mowa o gruncie oznaczonym jako działka nr 205/1 o powierzchni 0,6800 ha. Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona na południowo-wschodnim obrzeżu Starego Paczkowa. Działka jest położona poza pasem zabudowy wsi, w odległości 500m od wsi. Teren działki od strony południowej przylega do drogi krajowej nr 46 oraz posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

Cena wywoławcza wynosi 20.100,00 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 19 grudnia 2014 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Paczkowie (sala konferencyjna). W przetargu mogą  brać udział osoby fizyczne i osoby prawne pod warunkiem, że wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto UM Paczków najpóźniej do dnia 15 grudnia 2014 roku do godz. 15:00.

Poniżej treść ogłoszenia: