Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

 Burmistrz Gminy Paczków informuje, o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy.

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i  dzierżawy zostały podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Paczkowie (ul. Rynek  1). Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo także na łamach internetowego Biuletynu Informacji Publicznej UM Paczków.

I. Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:
1. Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem przeznaczonym do rozbiórki położona w Paczkowie przy ul. Bolesława Chrobrego 3, oznaczona numerem działki 1042/1 o pow. 0,1305 ha.
2. Nieruchomość gruntowa niezabudowana położna w Paczkowie przy ul. Bolesława Chrobrego 5, oznaczona numerem działki 1042/2 o pow. 0,1267 ha.
 
II. Dzierżawa na okres do 3 lat:
1. Część nieruchomości gruntowej położnej w Paczkowie oznaczonej numerami działek: 144/8, 144/9, 51/2, 646/13, 1262/21, 371/8, 682, 158/1, 330.
2. Nieruchomości gruntowe położne w Paczkowie oznaczone numerami działek: 1126/4, 1126/5
3. Część nieruchomości gruntowej położonej w Wilamowej oznaczonej numerem działki 16/2
4. Część nieruchomości gruntowej położnej w Kamienicy oznaczonej numerem działki 977
5. Nieruchomość gruntowa położna w Trzeboszowicach oznaczona numerem działki  198/2
6. Część nieruchomości gruntowej położonej w Kozielnie oznaczonej numerem działki 106/7


 UWAGA: ustala się 6-cio tygodniowy termin (licząc od daty wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Wykazy z rozszerzoną informacją wywieszone są na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Paczkowie oraz umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej – www.paczkow.bip.net.pl.


 

Otwórz