Kolejne pieniądze płyną do Paczkowa

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Kolejne pieniądze płyną do Paczkowa

Już jutro - 26 września br. paczkowscy samorządowcy podpiszą umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Umowa dotyczy dofinansowania z Funduszu Spójności realizacji zadania z zakresu przygotowania dokumentacji projektowej gospodarki wodno-ściekowej gminy Paczków. Przedmiotem w/w  przedsięwzięcia jest opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizacji oczyszczalni ścieków.

Łącznie powstaną trzy dokumentacje projektowe na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamienica, Kozielno, Paczków, dokumentacja techniczna na modernizację Oczyszczalni Ścieków w Paczkowie, dokumentacja związana z przeprowadzeniem weryfikacji obszaru aglomeracji oraz studium wykonalności.

Dokumentacja projektowa na budowę kanalizacji sanitarnej w Kamienicy dotyczyć będzie budowy 7,8 km kanalizacji sanitarnej, do której planuje się podłączenie budynków mieszkalnych obejmujących 1238 osób. Natomiast w Kozielnie zaprojektowano sieć kanalizacji  z przyłączami o łącznej długości 3,7km.  Tym samym dokumentacja projektowa na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Paczkowie odnosząca się do ulic Konopnickiej, Wyspiańskiego, Norwida, Prusa, Kochanowskiego, Reymonta ma osiągnąć długość 1km.

Opracowana dokumentacja umożliwi aplikowanie o wsparcie finansowe dla działań inwestycyjnych planowanych na terenie aglomeracji w ramach  programów operacyjnych, które zostaną ogłoszone w latach 2014-2020.

Całkowita wartość projektu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej gospodarki wodno-ściekowej gminy Paczków” wynosi ok. 600 tys. zł. Natomiast dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko stanowi kwotę ok. 414 tys. zł.
 

Otwórz