Nieruchomość gruntowa na sprzedaż przy ulicy Krótkiej

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Nieruchomość gruntowa na sprzedaż przy ulicy Krótkiej

Gmina Paczków ogłosiła I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Paczkowie.

Mowa o gruncie oznaczonym jako działka nr 266/3 o powierzchni 0,1421 ha. Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona jest w Paczkowie przy ul. Krótkiej. Najniższą część działki jest położona przy ul. Krótkiej, w jej północnym narożniku. Teren działki w połowie jej długości tworzy skarpę.

Cena wywoławcza wynosi 61.100,00 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 24 października 2014 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Paczkowie (sala konferencyjna).

Drugą działką wystawioną na sprzedaż jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Paczkowie również przy ul. Krótkiej oznaczona jako 266/4 o pow. 0,1090 ha.

Cena wywoławcza wynosi 43.600,00 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 24 października 2014 roku o godz. 11:00 w Urzędzie Miejskim w Paczkowie (sala konferencyjna).

W przetargu mogą  brać udział osoby fizyczne i osoby prawne pod warunkiem, że wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto UM Paczków najpóźniej do dnia 20 października 2014 roku do godz. 15:00.

Poniżej treść ogłoszenia: