Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i najmu

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i najmu

 Burmistrz Gminy Paczków informuje, o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i najmu.

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i najmu zostały podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Paczkowie (ul. Rynek  1). Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo także na łamach internetowego Biuletynu Informacji Publicznej UM Paczków.

I. Sprzedaż w drodze bezprzetargowej:
 1. lokal mieszkalny nr 1, Paczków, ul. Wrocławska 24-26-28 (klatka 24/1)
 2. lokal mieszkalny nr 4, Paczków, ul. Wrocławska 13-13a-15-17 (klatka 15/4)
 3. lokal mieszkalny nr 7, Paczków, ul. Staszica 14
 4. lokal mieszkalny nr 4, Paczków, ul. Armii Krajowej 25

II. Dzierżawa na okres do 3 lat:
 1. Nieruchomość gruntowa położona w Lisich Kątach oznaczona numerem działki 147/2  

III. Najem na okres do 3 lat:
1. Pomieszczenie garażowe położone w Paczkowie przy ul. Rynek 52, działka nr 379/34 o  
 pow.  27 m²


 UWAGA: ustala się 6-cio tygodniowy termin (licząc od daty wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Wykazy z rozszerzoną informacją wywieszone są na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Paczkowie oraz umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej – www.paczkow.bip.net.pl.


 

 

Otwórz