Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawy i najmu

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawy i najmu

 Burmistrz Gminy Paczków informuje, o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawy i najmu.

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawy i najmu zostały podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Paczkowie (ul. Rynek  1). Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo także na łamach internetowego Biuletynu Informacji Publicznej UM Paczków.

I. Sprzedaż w drodze bezprzetargowej:
 1. lokal mieszkalny nr 1A, Paczków, ul. Sienkiewicza 12
 2. lokal użytkowy nr 3u, Paczków, ul. Słowackiego 4

II. Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:
 1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Starym Paczkowie oznaczona 
            numerem działki 205/1 o pow. 0,68 ha.
 2. Lokal mieszkalny  nr 2 położony w Paczkowie przy ul. Piastowskiej 1.

III. Oddanie w użytkowanie wieczyste:
 1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Paczkowie przy ul. Rynek 45, działka
     nr 367/5 o pow. 0,0212 ha.

IV. Dzierżawa na okres do 3 lat:
 1. Część nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Dziewiętlicach oznaczonej  
            numerem działki 549/2.

V. Najem na okres do 3 lat:
 1. Lokal użytkowy położony w Paczkowie przy ul. Zawadzkiego 23, działka nr 1109 o pow.
  45,24 m²


 UWAGA: ustala się 6-cio tygodniowy termin (licząc od daty wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Wykazy z rozszerzoną informacją wywieszone są na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Paczkowie oraz umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej – www.paczkow.bip.net.pl.

 

Otwórz