WSPIERAMY NAJLEPSZYCH - sprawdź zasady programu dla uczniów uzdolnionych

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności WSPIERAMY NAJLEPSZYCH - sprawdź zasady programu dla uczniów uzdolnionych

Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił nabór wniosków stypendialnych w ramach  „Programu pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych”.

Program pomocy stypendialnej skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa opolskiego, szczególnie uzdolnionych, między innymi w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych, dla których trudna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.

Podstawowe kryteria, jakie powinien spełnić wnioskodawca to:
- średnia ocen ze wszystkich przedmiotów nie mniejsza niż 4,80,
- średnia ocen z trzech wybranych przedmiotów matematyczno-przyrodniczo-technicznych nie mniejsza niż 4,60,
- dochód netto na członka rodziny nie przekraczający 1078,00 zł (w przypadku rodzin, w których jedno z dzieci jest osobą niepełnosprawną 1246,00 zł)
- stałe zameldowanie na terenie województwa opolskiego lub uczęszczanie do szkoły województwa opolskiego.

Kryteria dodatkowe:
- tytuł laureata olimpiady, konkursu przedmiotowego, turnieju na szczeblu wojewódzkim (miejsca od 1 do 10),
- tytuł laureata w ogólnopolskim lub międzynarodowym konkursie (miejsca od 1 do 20),
- wysoki wynik w egzaminie zewnętrznym – egzamin kończący szkołę podstawową lub egzamin gimnazjalny,
- inne osiągnięcia edukacyjne.

W terminie od 1 do 12 września 2014 r. można składać wnioski stypendialne dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Regulamin stypendialny oraz wzory dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku dostępne są na stronie internetowej www.opolskie.pl w dziale Edukacja, w zakładce Pomoc stypendialna dla uzdolnionych uczniów z województwa opolskiego/Pomoc stypendialna na rok 2014/2015 lub w sekretariacie Departamentu Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, przy ulicy Piastowskiej 14 w Opolu, pokój 615.

Szczegółowych informacji odnośnie programu stypendialnego udziela Departament Edukacji i Rynku Pracy pod numerem telefonu 77/54 16 505, 77/54 16 519, 77/54 16 500.

Poniżej można zapoznać się z ulotką programu pomocy stypendialnej: