Trwają prace przy przebudowie basenu

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Trwają prace przy przebudowie basenu

Od marca br. na paczkowskim Basenie i Stadionie Miejskim trwają intensywne prace budowlane.

We wrześniu 2008 roku nasz samorząd po raz pierwszy złożył wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa infrastruktury sportowej Basenu i Stadionu Miejskiego w Paczkowie”. Musiało jednak minąć parę lat żeby wniosek został pozytywnie zaopiniowany, gdyż lista chętnych do otrzymania wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 była długa.

W ten sposób w maju 2013r. podpisaliśmy długo oczekiwaną umowę o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim. Po procedurze przetargowej w lutym 2014r.  zawarliśmy umowę z firmami MTM Budownictwo Sp. z o.o. z Tarnowa oraz "BUDMISTRZ" z Kędzierzyna-Koźla. Od tego momentu prace ruszyły pełną parą.

Warto przypomnieć, że przed realizacją projektu obiekty borykały się z deficytem podstawowych elementów infrastruktury technicznej, którą należało doprowadzić do stanu funkcjonalności i użyteczności. Brakowało m.in. stacji uzdatniania wody przeznaczonej na potrzeby basenu, miejsc parkingowych, dodatkowej szatni przy stadionie oraz dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Od 4 miesięcy firma MTM Budownictwo Sp. z o.o. z Tarnowa intensywnie realizuje projekt przebudowy  Basenu. W ramach bieżących prac poczyniono prace budowlano-montażowe oraz instalacyjne związane m.in. z budową stacji uzdatniania wody. Realizacja budowy stacji uzdatniania wody przy Basenie wynikała z niskiej jakości parametrów używanej wody na cele kąpieliskowe. Wykonano również przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz elementy nawodnienia zjeżdżalni.

Ciekawym elementem odnawianego obiektu będzie nowość  - otwarta zjeżdżalnia wodna, która będzie składać się z dwóch torów. Pierwszy tor będzie miał długość prawie 60 m, a poziom startu to ok. 5,90m. Drugi tor wykonany zostanie w postaci trzech rynien otwartych, biegnących równolegle, o długości ok.  15 m z poziomem startu ponad 3m. Będzie to spora atrakcja dla dzieci, ale także dla dorosłych, gdyż spirala jest idealna do wodnych harców i co najważniejsze, zjeżdżanie będzie darmowe. Koszt nowoczesnej zjeżdżalni to ponad 387tys. zł.

W przypadku infrastruktury Stadionu Miejskiego firma "BUDMISTRZ" z Kędzierzyna-Koźla wykonuje na bieżąco budowę szatni dla dwóch drużyn piłkarskich wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz remont istniejącej szatni sportowej. Ponadto w ramach zadania zostanie wykonane oświetlenie zewnętrzne stadionu miejskiego, które będzie wspomagającym zabezpieczeniem przed niechcianymi gośćmi. Przedsięwzięcie jest realizowane na terenie działki nr 1260 w Paczkowie, przy ul. Jagiellońskiej 7. 

Największa w 2014 roku inwestycja na terenie naszej gminy, czyli „Przebudowa infrastruktury sportowej basenu i stadionu miejskiego w Paczkowie” została dofinansowana ze źródeł Unii Europejskiej,  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Gminie Paczków przyznano ok. 2 mln zł dofinansowania. Przy czym zadanie przebudowy basenu będzie kosztowało nasz samorząd ok. 3,2 mln zł, natomiast przebudowa stadionu wyniesie ok. 749 tys. zł. Istnieje spora szansa, że już niedługo nasze kąpielisko będzie znów tętnić życiem.
 

Otwórz