Innowacyjny sposób nauczania w Trzeboszowicach

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Innowacyjny sposób nauczania w Trzeboszowicach

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzeboszowicach  w bieżącym roku szkolnym jest współrealizatorem projektu, który jest zupełną nowością w dotychczasowej pracy dydaktycznej szkoły.

„Projekt EN”, którego  twórcą jest firma GENERO z Grodkowa wykorzystuje posiadany przez placówkę sprzęt komputerowy w trakcie trwania lekcji.  Daje to uczniom nie tylko możliwość zdobywania i utrwalania wiedzy podczas rozwiązywania przedmiotowych testów, ale także wprowadza podczas zajęć elementy zabawy i rywalizacji między uczniami.

W realizacji projektu uczestniczą klasy II – VI. Klasami najbardziej zaangażowanymi są kl. V i kl. II.  W trakcie jednej lekcji pojedynczy uczeń wykonuje średnio 100 zadań, a klasa w całości  potrafi wykonać ich ponad 2000 i jeszcze dodatkowo się pobawić. Do wyobraźni każdego z nas na pewno przemówi fakt, że od stycznia 2014r. odbyło się już 65 lekcji z matematyki, przyrody, języka polskiego, języka angielskiego i historii. Ilość wykonanych zadań przekroczyła już dawno liczbę 100 000.

Uczniowie ZSP w Trzeboszowicach, a także rodzice uczniów i pracownicy Zespołu mają także możliwość zabawy przy Kinekcie w trakcie zajęć lekcyjnych, po lekcjach, a także czasie wolnym i na feriach. Klasa II. przoduje w ilości zajęć prowadzonych z użyciem Kinecta. Możliwe, że trening realizowany przy „Projekcie EN” był jednym z powodów sukcesu jaki klasa VI odniosła na tegorocznym sprawdzianie szóstoklasisty  - uczniowie uzyskali wynik 27,2 pkt na 40 pkt możliwych do zdobycia. Jest to rezultat porównywalny z wynikami uzyskanymi przez uczniów z miast liczących powyżej 100 tys. mieszkańców.

W roku szkolnym 2014/2015 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzeboszowicach planuje kontynuację „Projektu EN” w jeszcze szerszym zakresie. Mamy nadzieję, że ten innowacyjny projekt, przyczyni się do zwiększenia efektywności przyswajania wiedzy przez uczniów. Szkoła jako pierwsza w Gminie Paczków rozpoczęła udział w tym przedsięwzięciu, liczymy, że niedługo kolejne szkoły dołączą do ciekawego sposobu nauczania.
 

Otwórz