Kresowiacy w Paczkowie

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Kresowiacy w Paczkowie

W jesieni ubiegłego roku zawiązało się w naszym mieście Koło Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, będące oddziałem Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Pd-Wsch.

Od miesiąca kwietnia br. Koło jest pełnoprawnym Stowarzyszeniem posiadającym swój statut, numer KRS i numer NIP, a także siedmioosobowy Zarząd, którego przewodniczącym jest Kresowianka Pani Maria Kalka. Stowarzyszenie swoją siedzibę dzieli z Biblioteką Publiczną w Paczkowie. Tam też znajduje się biuro Stowarzyszenia i odbywają się zebrania i spotkania Kresowian.

Do statutowych celów działalności Towarzystwa należy m.in. upowszechnianie prawdy o dziejach Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich oraz pielęgnowanie dorobku historycznego tych ziem, jako integralnej części kultury i tradycji Rzeczypospolitej Polskiej, zrzeszanie osób, którym bliskie  jest dziedzictwo historyczne i kulturowe oraz dzieje współczesne Kresów Wschodnich, utrzymywanie bliskich kontaktów z Polakami oraz organizacjami polskimi działającymi we Lwowie i na Kresach.

Cele statutowe Towarzystwo zamierza realizować i realizuje poprzez cały szereg różnorodnych działań takich jak: spotkania z ludźmi z Kresów i dokumentowanie ich  wojennych i powojennych losów, konferencje i spotkania z historykami, literatami i artystami poświęcone Kresom, organizowanie uroczystości In obchodów upamiętniających ważne wydarzenia z historii Polski, Lwowa, Kresów, upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy o dziejach Kresów i o zabytkach polskości na Kresach, imprezy kulturalne pielęgnujące kresowe tradycje, zwyczaje oraz kuchnię kresową, wyjazdy na Kresy, wycieczki koleżeńskie i udzielanie wzajemnej pomocy.

Działalność Towarzystwa skupia się na komisjach problemowych, tak więc każdy z członków może realizować swoje zainteresowania i wykorzystać umiejętności i doświadczenia. Jest otwarte na wszystkie grupy wiekowe, zarówno osoby młode będące potomkami Kresowian jak i na osoby starsze pamiętające Kresy. Wszyscy chętni do działania są mile widziani, a zapisów nowych członków można dokonać w każdy czwartek w Bibliotece.

Spotkania ogólne Towarzystwa odbywają się w każdy pierwszy czwartek miesiąca o godz. 17:00, a informacje o terminach wycieczek, terminach imprez i innych ważnych wydarzeniach będą publikowane w informatorach, oraz w formie obwieszczeń w stałym miejscu  tj. w oknie Biblioteki. Najbliższe spotkanie Towarzystwa odbędzie się 23 maja o godz. 18:30

Na dzień 8 czerwca br. planowana jest wycieczka na Wojewódzkie Dni Kultury Kresowej w Kędzierzynie-Koźlu. Koszt wycieczki to ok. 25 zł (koszty przejazdu). Zapisy na wycieczkę (wraz z wpłatą) należy wnosić w Księgarni w Paczkowie, u Pani Marii Kuźmińskiej – która to jest skarbnikiem Towarzystwa.
 

Otwórz