Ćwiczyć każdy może

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Ćwiczyć każdy może

Trzy szkoły z terenu gminy Paczków zgłosiły udział w projekcie „SZKOŁA W RUCHU”. Rok szkolny 2013/2014  został ogłoszony przez Ministra Edukacji Narodowej „Rokiem Szkoły w Ruchu” ze względu na konieczność wzmacniania kondycji fizycznej i psychicznej, promowania aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży.

Do ogólnopolskiej akcji „Ćwiczyć każdy może” ogłoszonej przez Ministra Edukacji Narodowej, organizowanej w ramach „Roku szkoły w ruchu” zgłosiły się: PSP nr 2, PSP nr 3 oraz Niepubliczne Gimnazjum Stowarzyszeniowe w Paczkowie. Łącznie w całym kraju do akcji przystąpiło 4454 szkół i przedszkoli, w tym woj. opolskim 215, a w powiecie nyskim 22 placówki.

Akcja „Ćwiczyć każdy może" zachęca szkoły i przedszkola do aktywnego wypełniania czasu uczniów nie tylko podczas lekcji wychowania fizycznego i zajęć sportowych. Kampania cieszy się co raz większym zainteresowaniem. Szkoły i przedszkola swoimi pomysłami na zabawy w ruchu (m.in. roztańczone przerwy, przeciąganie liny, rajd parasolowy, czy tydzień z ping-pongiem) dzielą się na specjalnie utworzonej stronie na facebook’u.

Szkoły podejmą działania na rzecz aktywności fizycznej w następujących obszarach:

Zajęcia edukacyjne: lekcja wychowania fizycznego dla klasy IV. GIZ – „Wyścigi rzędów doskonalące technikę kozłowania,  lekcja wychowania fizycznego dla klasy V. GIMNASTYKA – „Doskonalenie przewrotu w przód”.
- Alternatywne formy realizacji zajęć wychowania fizycznego: lekcja wychowania fizycznego – zajęcia alternatywne – SIATKÓWKA – „Doskonalenie odbić sposobem górnym”,  lekcja wychowania fizycznego – zajęcia alternatywne – PIŁKA NOŻNA – „Nauka podania piłki wewnętrzną częścią stopy”. - Pozalekcyjne zadania sportowe: szkolny turniej ringo dla klas IV-VI, szkolny turniej w kometkę dla klas IV-VI, cykliczne wyjazdy na basen dla klas I-III i klas IV-VI, wyjazdy na narty dla klas IV-VI, gra terenowa dla klas IV.

Aktywność fizyczna, w tym regularne uprawienia sportu i ruch są jednym z najbardziej skutecznych sposobów zachowania sprawności fizycznej i psychicznej, zaś w połączeniu ze zdrowym żywieniem – warunkiem zachowania i wzmacniania zdrowia na wszystkich etapach życia człowieka. Odpowiedni poziom aktywności stymuluje rozwój fizyczny, motoryczny i psychospołeczny dzieci i młodzieży. Promując aktywny tryb życia, szkoły działają na rzecz bezpieczeństwa dzieci, kształtują  w nich prawidłowe nawyki, uczą odpowiedzialności i konsekwencji w realizowaniu zamierzonych celów.

Wierzymy, że udział  w przedsięwzięciu „Ćwiczyć każdy może” zwiększy  aktywność uczniów na lekcjach WF i na innych zajęciach sportowych organizowanych w szkole i poza szkołą. Jednocześnie uświadomi uczniom, że ruch podnosi sprawność fizyczną, pozwala odkrywać talenty i umiejętności, rozwijać pasje oraz zainteresowania.
 

Otwórz