Sołectwa złożyły raporty z otrzymanego wsparcia

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Sołectwa złożyły raporty z otrzymanego wsparcia

W budżecie Gminy Paczków co roku przeznaczone zostają  środki na tak zwany "fundusz sołecki" i „odnowę wsi”, dzięki którym sołectwa realizują sporo przedsięwzięć.

10 kwietnia br. w Urzędzie Miejskim odbyła się Komisja Rolnictwa, Ekologii i Gospodarki Terenami, na której sołtysi przedstawili „sołeckie raporty” z przedsięwzięć realizowanych w 2013r. za pomocą środków z funduszu sołeckiego i odnowy wsi. 

W ubiegłym roku na fundusz sołecki we wszystkich sołectwach przeznaczono kwotę 168 tys. zł, jednak  wydatkowano sumę 151 tys. zł. Pieniądze podzielono pomiędzy 12 sołectw - proporcjonalnie do ilości ich mieszkańców. Na poszczególne sołectwa przypadły następujące kwoty:

1.    Sołectwo Kozielno – 11.598 zł
2.    Sołectwo Kamienica – 23.016 zł.
3.    Sołectwo Gościce –  15.151 zł.
4.    Sołectwo Lisie Kąty – 6.423 zł.
5.    Sołectwo Ujeździec –  14.532 zł.
6.    Sołectwo Dziewiętlice –  17.000 zł.
7.    Sołectwo Trzeboszowice – 20.447 zł.
8.    Sołectwo Wilamowa –  12.629 zł.
9.    Sołectwo Ścibórz – 9.764 zł.
10.    Sołectwo Frydrychów – 8.040 zł.
11.    Sołectwo Stary Paczków – 16.019 zł.
12.    Sołectwo Unikowice – 12.650 zł.

W tym roku przeznaczono na fundusz sołecki  ponad 184 tys. zł. Przypomnijmy, że fundusz sołecki to środki finansowe, które w budżecie Gminy Paczków zarezerwowane są dla wsi. Łączna kwota funduszu dzielona jest na poszczególne sołectwa według ilości mieszkańców, a informacja o ostatecznej sumie przeznaczonej dla danej miejscowości trafia do sołtysa. Ten ma obowiązek zwołać zebranie wiejskie i wspólnie z mieszkańcami zdecydować na nim, na co pieniądze te mają w danym roku zostać przeznaczone. Następnie propozycje sołectw trafiają do Burmistrza Gminy Paczków, który weryfikuje je i ostatecznie zatwierdza środki w budżecie.

Warto również wspomnieć, że 11 sołectw działających w ramach "Odnowy wsi" w 2013r. zrealizowało  przedsięwzięcia na łączna wartość ponad 210 tys. zł.
W tym wkład finansowy (np. pieniądze od sponsorów, ze źródeł zewnętrznych np. dotacje z gminy i powiatu) wyniósł 46 tys. zł. Natomiast wkład niefinansowy sołectw (praca mieszkańców, praca sprzętu, materiały) stanowił kwotę 164 tys. zł. Program "Odnowy Wsi" w województwie opolskim istnieje od roku 1997 i jest największym oraz najdłużej działającym w Polsce regionalnym programem aktywizacji wiejskich społeczności lokalnych.

Życzymy powodzenia wszystkim sołectwom w realizacji przedsięwzięć oraz mamy nadzieję, że tak jak w 2013r. i w bieżącym roku przedsięwzięcia zaproponowane przez mieszkańców przyniosą oczekiwane efekty. 

Otwórz