Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem - sprawdź gdzie możesz uzyskać pomoc

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem - sprawdź gdzie możesz uzyskać pomoc

Przed nami „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. W tym roku każdy zainteresowany będzie mógł zgłosić się po poradę w dniach od 24 lutego do 1 marca 2014r.

 W 2000 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości zrodziła się idea obchodów „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw”, mająca na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Idea związana jest z obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw.

W organizację obchodów poza Ministerstwem Sprawiedliwości aktywnie włączyły się: Prokuratura Generalna, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Krajowa Rada Kuratorów, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych, Krajowa Rada Notarialna, Komenda Główna Straży Granicznej i Krajowa Rada Komornicza.

W dniach od 24 lutego do 1 marca zainteresowani będą mogli zgłaszać się po pomoc do Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. Jednocześnie osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły uzyskać pomoc psychologiczną. W województwie opolskim taką pomoc będzie można uzyskać w Ośrodku Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem Śląskiej Fundacji Błękitny Krzyż, znajdującym się w Opolu, przy ul. Katowickiej 39. Pomoc będzie udzielana w dniach od 24 do 28 lutego w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz 1 marca w godzinach od 10:00 do 13:00.

Dodatkowo w Prokuraturze Rejonowej w Nysie, znajdującej się przy ul. Bohaterów Warszawy 32 (tel. 77 433 24 61 lub 77 433 24 62) dyżury pełnić będą prokuratorzy:

- 24 lutego - prok. A. Trybulska - Zamoroka,

- 25 lutego - prok. S. Biegun,

- 26 lutego - prok. R. Rybczyńska,

- 27 lutego - prok. E. Popowicz,

- 28 lutego - prok. K. Orszak.

Podczas  dyżurów informacji prawnej udzielać będą nie tylko adwokaci, radcowie prawni, notariusze, aplikanci adwokaccy, radcowscy i notarialni, ale także prokuratorzy, funkcjonariusze Policji, czyli osoby które posiadają specjalistyczną wiedzę dotyczącą postępowania przygotowawczego oraz  w zakresie postępowania wykonawczego - kuratorzy sądowi i komornicy.

 Szczegółowy harmonogram dyżurów poszczególnych specjalistów znajduje się na stronie www.bk-europe.pl 

Otwórz