Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 Burmistrz Gminy Paczków informuje, o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży zostały podane do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Paczkowie (ul. Rynek 1). 
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: 
I. Sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy:
1. Lokal mieszkalny nr 3 – Paczków, ul. Kościuszki 14
2. Lokal mieszkalny nr 3 – Paczków, ul. Rynek 30
3. Lokal mieszkalny nr 6 – Paczków, ul. E. Plater 2
II. Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:
1. Lokal mieszkalny nr 2 – Paczków, ul. Kościelna 4
UWAGA: ustala się 6-cio tygodniowy termin (licząc od daty wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Wykazy z rozszerzoną informacją umieszczone zostały także w Biuletynie Informacji Publicznej – www.paczkow.bip.net.pl.
Przedmiotowa informacja znajduje się także na stronie www.paczkow.pl.

 

 

 

Otwórz