Jubileusz Honorowego Krwiodawstwa

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Jubileusz Honorowego Krwiodawstwa

„Oddając krew – darujesz życie” – to hasło towarzyszy działaniom PCK od 55 lat. Krew to dar serca, a także dar życia.

Taki prezent może dać tylko ten, kto rozumie jaką wartość ma dla tych, którzy go potrzebują. Honorowy dawca krwi - to człowiek o większej niż przeciętna wrażliwości na sprawy ludzkie, skłonny do bezinteresownego działania na rzecz nawet nieznanego chorego czy ofiary wypadku.

Z  okazji 55-lecia Ruchu Honorowego Krwiodawstwa w Polsce, na terenie całego kraju miejsce miały różne uroczystości. W sali Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej nr 3 w Paczkowie odbyło się okolicznościowe spotkanie członków Klubu Honorowych Dawców Krwi  PCK przy FAMAD w Paczkowie. Wydarzenie szczególne, gdyż organizacja obchodziła 37-lecie swojej działalności.
   
Prezes Klubu - Sławomir Wandzel powitał przybyłych krwiodawców, działaczy PCK, młodzież, nauczycieli oraz zaproszonych gości. Swoją obecnością zaszczycili:
- Bogdan Wyczałkowski - Burmistrz Gminy Paczków,
- Grzegorz  Jasiok –  Zastępca Burmistrza,
- Stanisława Kosmal – Członek Opolskiego Oddziału Okręgowego PCK ,
- Teresa Stopyra – Prezes Oddziału Rejonowego PCK w Otmuchowie ,
- Mieczysław Fluder – Prezes FAMAD,
- Zbigniew Mularczyk – Dowódca JRG PSP ,
- Wiesław Kosmal - Prezes Klubu HDK PCK przy OR w Otmuchowie.

 Następnie Prezes klubu złożył sprawozdanie z działalności za 2013 rok. Minutą ciszy uczczono pamięć nieżyjących działaczy PCK. Pani Stanisława Kosmal wręczyła okolicznościowy medal 55-lecia Honorowego Krwiodawstwa PCK, wyróżnienia otrzymali:
- Pani Ewa Łopatka - opiekunka SK PCK przy ZS Paczkowie,
- wyróżniający się krwiodawcy: Jan Kargol i Zygmunt Droździk,
- Bogdan Wyczałkowski – Burmistrz Gminy Paczków za pomoc stowarzyszeniu i wspieranie  ruchu honorowego krwiodawstwa.


Uroczystości uświetniły występy uczniów z Publicznych Szkół Podstawowych nr 2 i 3 oraz Publicznego Gimnazjum w Paczkowie. Zaprezentowano wiersze, piosenki oraz tańce. Krwiodawcy otrzymali laurki wraz z upominkami wykonanymi przez członków szkolnych kół PCK. Władze samorządowe, stowarzyszeniowe oraz uczniowie szkół dziękowali wszystkim, którzy dzielą się cząstką siebie, oddają życiodajny płyn - krew dla ratowania życia ludzkiego oraz promują ideę honorowego krwiodawstwa.

Składamy serdeczne gratulacje członkom klubu HDK PCK w Paczkowie z okazji 37-lecia istnienia i życzymy zdrowia oraz dalszej, aktywnej działalności. 

Otwórz