Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

 Burmistrz Gminy Paczków informuje, o wywieszeniu wykazu  nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy.

Wykazy nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży i dzierżawy zostały podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Paczkowie (ul. Rynek  1). Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo także na łamach internetowego Biuletynu Informacji Publicznej UM Paczków – www.paczkow.bip.net.pl.

I.    Sprzedaż bezprzetargowa na rzecz najemcy:
1.    Lokal mieszkalny nr 1  – Paczków, ul. Daszyńskiego 32 c
2.    Lokal mieszkalny nr 3 – Paczków, ul. Narutowicza 8
3.    Lokal mieszkalny nr 8 – Paczków, ul. Rynek 33

II. Dzierżawa na okres do 3 lat:
   Część nieruchomości gruntowej położonej w Paczkowie oznaczonej numerem działki: 652.
 
UWAGA: ustala się 6-cio tygodniowy termin (licząc od daty wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.


 

 

 

Otwórz